Programe de perfecţionare pentru fucţionarii publici organizate de Institutul Naţional de Administraţie

BUCURESTI - 26 octombrie 2005

Comunicat tip General in Administratie Publica

Institutul Naţional de Administraţie (INA) organizează în perioada 24 – 28 octombrie un număr de şase programe de perfecţionare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din administraţia publică centrală. Aceste programe se desfăşoară atât în Bucureşti, la sediul INA, din str. Eforie, nr. 5, sect. 5, Bucureşti, precum şi în locaţii din afara Bucureştiului.

Un număr de 271 de persoane vor urma săptămâna aceasta programe de perfecţionare la INA, care abordează teme precum: dezvoltarea carierei funcţionarului public, dezvoltarea competenţelor profesionale în domeniul relaţiilor de muncă, nevoile de formare şi dezvoltarea resurselor umane, îmbunătăţirea organizării şi performanţei sistemului de contabilitate publică în România, Codul Fiscal – impozite şi taxe locale. De asemenea, funcţionarii publici au putut opta pentru programul de perfecţionare ECDL (Permisul European de Conducere a Calculatorului), întrucât INA este centru de pregătire şi atestare în vederea obţinerii certificatului ECDL.

Obiectivul general al programelor sus menţionate are în vedere perfecţionarea cunoştinţelor profesionale şi dezvoltarea abilităţilor în domeniul specific de activitate.

Trainerii care facilitează transferul de cunoştinţe şi contribuie la dezvoltatrea abilităţilor participanţilor sunt persoane cu experienţă în domeniile respective de activitate. Programele se desfăşoară prin folosirea de metode şi tehnici de lucru moderne, adecvate educaţiei adulţilor. Dezbaterile, studiile de caz, activitatea cu grupuri mici de lucru, logistica utilizată sunt câteva dintre atuurile programelor de perfecţionare organizate de INA.

Institutul Naţional de Administraţie este o instituţie publică de interes naţional aflată în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. INA asigură formarea continuă în administraţia publică pentru: înalţii funcţionari publici, funcţionarii publici de conducere, tinerii funcţionari publici, care pot deveni manageri publici, tinerii absolvenţi de învăţământ superior, viitori manageri publici, funcţionari publici de execuţie din administraţia publică centrală. Totodată, institutul elaborează, în colaborare cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi cu alte instituţii interesate, strategia de formare continuă a funcţionarilor publici şi contribuie la implementarea acesteia. INA coordonează Centrele Regionale de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală şi susţine comunicarea şi colaborarea institutionala cu celelalte instituţii care organizează programe de formare continuă.

Despre INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE este o şcoală practică dedicată formării profesionale de excelenţă pentru funcţia publică, care asigură aplicarea Strategiei Guvernului privind gestionarea unitară a procesului de formare continuă. Institutul funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi are în coordonarea sa o reţea de opt Centre Regionale de Formare Continuă pentru Administraţie Publică Locală, situate în: Bucureşti, Calărăşi, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Sibiu, Timişoara.
INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTATIE

STR. EFORIE NR. 5, SECTOR 5, BUCURESTI

TEL/ FAX: 021 314 50 56
presa@ina.gov.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/institutul-national-de-administratie/programe-de-perfectionare-pentru-fuctionarii-publici-organizate-de-institutul-national-de-administratie