sesiune de instruire cu privire la elaborarea propunerilor de proiecte în scopul creşterii participării la programul cadru PC7

Locul desfasurarii: Amfiteatrul Hanganu, Facultatea de Constructii Civile

Organizator: Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

In data de 10.10.2006 cu incepere de la ora 8,30 va avea loc sesiunea de instruire organizata de catre Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti in colaborare cu FM Management Consultancy SRL in cadrul proiectului “PROmovarea si Sprijinirea comunitatii de cErcetare din ROmania pentru participarea la Programul Cadru 7 al Uniunii Europene” - PROSPERO PC7. Sesiunea de instruire va avea loc la sediul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti din B-dul Lacul Tei 124, Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole, amfiteatrul Hanganu

PROSPERO PC7 este un proiect finantat de MEdC - Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica prin Programul "Cercetare de Excelenta-CEEX" / Modul III: Proiecte de promovare a participarii la programele europene si internationale de cercetare (www.prosperopc7.net).

Scopul sesiunii de instruire este de a furniza informatii specifice si practice cu privire la elaborarea propunerilor de proiecte in scopul cresterii participarii la programele cadru Europene de cercetare, in special Programul Cadru 7.

Din randul participantilor, in functie de interesul acordat si ideile de proiecte de viitor (pentru apelurile din PC7), se va face selectia persoanelor care vor fi sprijinite financiar (transport si cazare) pentru a participa evenimentul tip Brokerage organizat in cadrul proiectului PROSPERO PC7, unde vor fi prezentate profile de organizatii si idei de proiecte si vor fi stabilite consortii.


Oana Luca

Despre IUDR

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI este o universitate tehnică prestigioasa care formeaza specialisti cu pregătire superioară în domeniile inginerie civilă, ingineria
instalatiilor, inginerie mecanică/masini si utilaje pentru constructii, ingineria mediului,
inginerie geodezică, inginerie si management si ingineria sistemelor. Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti are sediul în Bucureşti, Bd. Lacul Tei, nr. 124, sector 2, Tel 021.242 1208, Fax 021.242 0781.

Participare: Intrare libera