CURS AUTORIZAT DE EXPERT ACHIZITII PUBLICE

Locul desfasurarii: Str. Dinoisie Lupu, Nr.58

Organizator: J\'INFO TRAINING

CURS AUTORIZAT DE EXPERT ACHIZITII PUBLICE

EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE


3-5 si 11-12 septembrie 2010

Bucuresti


Programul este acreditat de statul român prin Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, iar certificatul eliberat la absolvire de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) este recunoscut atât in Romania cât şi în statele membre ale Uniunii Europene.

Grup tinta : cursul se adreseaza functionarilor publici din administratia publica centrala si locala, specialistilor din sectorul privat ; persoanelor care lucreaza in departamente ce implica atributii in planificarea si asigurarea resurselor ; persoanelor implicate in procesul de achizitii

Scopul cursului : dezvoltarea competentelor de Expert Achizitii Publice.

Obiectivele cursului :
La finalul formarii participantii vor fi dobandit competente in ceea ce priveste :

- Legislaţia în vigoare la autorităţile contractante
- Sistemele europene de achizitii publice
- Elaborarea strategiei de achiziţii publice
- Elaborarea caietului de sarcini
- Evaluarea dosarului de licitaţie publică
- Gesionarea contestaţiilor formulate în procedura de atribuire a contractului
- Atribuirea contractului de achizitie publică
- Oferirea de consultanţă de specialitate

Tematica :

- introducere în achiziţii publice europene
- procesul achiziţiilor publice - proceduri şi modalităţi speciale
- sistemul de achiziţii publice în România – privire de ansamblu
- principiile achiziţiilor publice
- European Green Procurement
- planificarea achiziţiilor publice
- anunţuri şi termene
- înscrierea şi gestionarea contului din SEAP
- criterii de evaluare si evaluarea ofertelor
- soluţionarea conflictelor
- contractul de achiziţie publică
- proceduri de atribuire a contractelor
- codul etic în achiziţiile publice
- parteneriatul public-privat

Fiecare participant face un proiect individual care va fi susţinut în cadrul examenului final de certificare, în prezenţa reprezentanţilor CNFPA in ultima zi de curs.

Beneficii:
- curs interactiv, si practic
- certificat de Expert Achizitii Publice Autorizat, recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei si CNFPA
- certificat EUROPASS
- coordonarea unui trainer autorizat, cu vasta experienta in domeniul Achizitiilor Publice
- suport de curs
- spatiu ultracentral (zona Pta. Romana) si dotat modern pentru cursuri
- pauze de cafea

Durata cursului : 5 zile, 10h-18h

Locatie : J’Info Training, Str. Dionisie Lupu, Nr. 58, Sector 1


Investiţia : 1200 Ron
Include : suportul de curs, livrarea cursului şi examinarea

Taxa se poate achita in transe.
Reduceri:
- 50% pentru studenti
- 20% pentru grupuri de minimum 3 persoane si pentru membrii APOT

Conditii de inscriere:

Copie dupa buletin, copie dupa ultima diploma de studii, fisa de înscriere completata si taxa de participare achitata cash la sediul J'Info Training.

Persoanele interesate vor trimite documentele necesare inscrierii la adresa office@jinfotraining.ro sau fax: 021 314 76 37 pana la data de 31 august 2010.


Notă: Conform OG 129/2000 costul cursurilor autorizate de CNFPA se deduce (dupa caz) din impozitul pe profit sau pe venit al firmei.
Contact: office@jinfotraining.ro, tel. 0723 394 515, fax 021 314 76 37.

www.jinfotraining.ro


ANDREIA OPREA

Despre J'INFO TRAINING

JInfo Training este una dintre cele mai dinamice companii de training si consultanta de pe piata.

Participare: Intrare libera