Protejare Bulevardul Castanilor

Ploiesti - 2 septembrie 2004

Comunicat tip General in Administratie Publica

Primăria municipiului Ploieşti în colaborare cu Administraţia Domeniului Public şi Privat desfăşoară acţiuni de protejare a castanilor de pe Bulevardul Independenţei.

Protejare Bulevardul Castanilor

Programul amplu de regenerare şi revigorare a rezervaţiei naturale de castani din zona B-dul Independentei a început în toamna anului 2003, când s-a acţionat prin îndepărtarea castanilor grav deterioraţi, care ulterior au fost înlocuiţi cu exemplare tinere din aceeasi specie.Totodată, s-a procedat şi la completarea lipsurilor de arbori din aliniamentul stradal pentru a se ajunge la întregirea ansamblului iniţial.

Programul continuă şi în această perioadă cu acţiuni de înlocuire a castanilor uscaţi, în acest sens avându-se în vedere plantarea a 54 de exemplare provenite din pepiniera proprie a ADPP, în condiţiile în care în ultima perioadă au mai fost înlocuiţi alţi 40 de castani.

Totodată, 54 de castani aflaţi în declin fiziologic vor beneficia de tăieri de regenerare a coroanelor, fertilizări cu îngrăşăminte chimice şi foliale în vederea recuperării acestora. În plus, ADPP derulează tratamente periodice împotriva dăunătorilor şi bolilor depistate pe aliniamentul stradal al Bulevardului Independenţei.

Problema castanilor a apărut şi din cauza sistemului de irigaţie necorespunzător existent în prezent, care nu poate asigura eficient alimentarea cu apă a arborilor.
În acest context, până la finele anului 2004 va fi realizat un complex de irigare modern şi performant, care se va baza pe metoda de udare cu picătura, iar plantele vor beneficia astfel de umiditate continuă. Prin punerea în practică a unui asemenea sistem de irigare castanii vor avea asigurată şi o hrănire hidroponică ( administrarea îngrăşămintelor si substanţelor nutritive necesare prin soluţie).

Primăria municipiului Ploieşti intenţionează prin derularea acestor proiecte menţinerea rezervaţiei naturale de castani în stare bună pe o perioadă îndelungată, aşa încât renumitul “Bulevard al castanilor” să ocupe în continuare un loc reprezentativ şi special între preferinţele ploieştenilor.

Despre Primaria Municipiului Ploiesti

Biroul Comunicare Promovare
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
B-dul Republicii nr. 2
2000 – PLOIEŞTI
Tel.:0244 / 592.255
Fax:0244 / 513.829

alinafm@ploiesti.ro;roxana@ploiesti.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/primaria-municipiului-ploiesti/protejare-bulevardul-castanilor