Protocol ordine publica si control

Ploiesti - 21 iulie 2004

Comunicat tip General in Administratie Publica

Primarul municipiului Ploieşti, dl. Emil Calotă a iniţiat încheierea unui protocol pentru eficientizarea activităţilor de ordine publică şi control la nivelul oraşului.

Protocol ordine publica si control

În acest sens, Primarul Emil Calotă s-a întâlnit astăzi cu reprezentanţii instituţiilor abilitate să intervină în acest domeniu ( Poliţie, Jandarmerie, Garda de Mediu, Direcţia de Sănătate Publică, Oficiul pentru Protecţia Consumatorului, Regia Autonomă de Transport Public, Direcţia pentru Protecţia Copilului, Regia Autonomă de Termoficare şi Servicii Publice, Direcţia Control din cadrul Primăriei, Administraţia Domeniului Public şi Privat, Corpul Gardienilor Publici).

În urma discuţiilor purtate s-a stabilit încheierea unui protocol cadru, care să permită o colaborare strânsă între instituţiile menţionate în vederea asigurării unui climat de ordine publică şi a unor acţiuni de control cu un grad crescut de eficienţă.

Protocolul presupune un schimb informaţional direct între instituţiile abilitate în control, dar şi oraganizarea unor acţiuni de verificare comune, complexe şi cu rezultate optime.

Acţiunile de control şi ordine publică derulate la nivelul municipiului Ploieşti vor fi incluse pentru început în cadrul unor programe sectoriale: Ordine publică, Control şcoli-spitale, Control comercial, Control circulaţie, Starea de curăţenie a oraşului.

Programul de ordine publică presupune creşterea numărului de patrule mixte prezente pe străzile oraşului, dar şi reevaluarea programelor de patrulare. Controlul unităţilor de învăţământ şi al spitalelor implică asigurarea unei protecţii în ceea ce priveşte sănătatea publică şi eliminarea comercializării alcoolului şi tutunului în preajma şcolilor şi unităţilor sanitare.

Activitatea comercială va fi riguros verificată şi se va monitoriza atent dacă agenţii economici păstrează curăţenie în vecinătatea domeniului public. De asemenea, se va intensifica activitatea de control a mijloacelor de transport, taximetrelor, transportatorilor particulari şi a căruţelor.

Colaborarea municipalităţii cu instituţiile abilitate în activităţile de control va include şi realizarea unor evaluări trimestriale, prin intermediul cărora se va obţine o analiză concretă la nivelul municipiului Ploieşti şi vor fi stabilite priorităţi în cadrul programului comun sistematizat.

Ordinea publică şi asigurarea unui climat legal pentru cetăţenii municipiului Ploieşti reprezintă puncte de interes pentru administraţia locală. În acest context, Primarul Emil Calotă a decis ca începând cu luna august Direcţia Control, Relaţii cu publicul, din cadrul Primăriei, să fie inclusă într-un proces de reorganizare în vederera eficientizării activităţii.

Despre Primaria Municipiului Ploiesti

Biroul Comunicare Promovare
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
B-dul Republicii nr. 2
2000 – PLOIEŞTI
Tel.:0244 / 592.255
Fax:0244 / 513.829

alinafm@ploiesti.ro;roxana@ploiesti.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/primaria-municipiului-ploiesti/protocol-ordine-publica-si-control