forumul administratiei romanesti

Locul desfasurarii: Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti

Organizator: Revista Romana de Administratie Publica Locala

Bucuresti – 21-24 noiembrie, Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, sala ASAN
Revista Romana de Administratie Publica Locala, in cadrul unui larg parteneriat, organizeaza FORUMUL ADMINISTRATIEI ROMANESTI cu tema NEVOIA ABORDARII STRATEGICE A DEZVOLTARII LOCALE.

Obiectivul Revistei Romane de Administratie Publica Locala este acela de a informa despre nevoia abordării strategice a dezvoltării locale şi de a prezenta instrumentele necesare conceperii şi aplicării Planurilor Locale de Dezvoltare. Dorim să prezentăm Fondurile Structurale ca pe o resursă importantă, dar nu singura. Fondurile structurale sunt un instrument pentru dezvoltarea localităţii, nu un scop în sine. Acestea trebuie să servească dezvoltării locale în strânsă legătură cu nevoile de dezvoltare. Reprezentanţii administraţiei publice locale trebuie să identifice, să negocieze şi apoi să integreze interesul local în interesul naţional, respectiv european.
Revista Română de Administraţie Publică Locală îşi asumă furnizarea de informaţie în ideea creşterii numărului celor care vor înţelege necesitatea de a gândi coerent evoluţia localităţii pe care o reprezintă, de a-şi îndeplini misiunea (de a oferi servicii publice ieftine şi de calitate cetăţenilor) cu succes şi de a planifica acţiunile concertat şi integrat pentru toate domeniile de intervenţie.
La aceasta sesiune de comunicare vor participa atat reprezentanti ai administratiei centrale si locale, cat si agenti economici cointeresati inparteneriatul cu administratia publica, lectori si invitati speciali.

Interventiile in plen vor fi sustinute de:

Mihaela Vrabete, Consilier Ministru Delegat, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - “Conceptul strategic de dezvoltare teritoriala a Romaniei 2007-2025”
Claudia Lung, Manager Public (UCRAP – MAI) si Domnica Focşăneanu, expert principal în cadrul UCRAP – MAI - “Rolul autorităţilor publice locale în contextul descentralizării şi cadrul legal necesar asigurării resurselor financiare în vederea exercitării acestui rol”
Florin Bănăţeanu, national officer Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare - “Agenda 21 – un proiect pentru dezvoltarea localităţilor româneşti. Domenii de interventie, armonizarea şi integrarea planurilor de actiune”
Florian Dudu, preşedinte Patronatul Serviciilor Publice din România; Nicolae Postavaru, Consultant PSP - “Asociaţiile intercomunitare – un instrument pentru relansarea dezvoltării locale”
Gheorghe Ciuhandu, primarul Municipiului Timisoara - “Conceptul strategic de dezvoltare economica si sociala a zonei Timişoara”
Valentin Miron, Presedinte / Managing partner, VMB Partners - Posibilităţi de finanţare a proiectelor incluse într-o strategie de dezvoltare
Daniel Ivascanu, Avocat Senior la Ţucă Zbârcea şi Asociaţii - Perspective legislative – Emisiunea de obligatiuni municipale – mijloc de cofinantare a fondurilor structurale
Stefan Ciobanu, director Analiză şi Programare (Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar) - “Planul Naţional de Dezvoltare a României – axele prioritare de dezvoltare a României”
Ionel Chiriţă, preşedinte Asociaţia Oraşelor din România - “Strategia de dezvoltare - instrument obligatoriu pentru autorităţile locale”
Răzvan Cotovelea, director AMCSC, Ministerul Finanţelor Publice - “Cadrul instituţional, legislativ şi procedural pentru managementul fondurilor structurale în România”
Cristian David, Ministru Delegat Cancelaria Primului Ministru - “Alte finanţări internaţionale pentru dezvoltarea localităţilor româneşti”
Gabriel Friptu director, Ministerul Integrării Europene - “Strategia Nationala de Dezvoltare Regionala 2007-2013. POR”
Mircea Nicu Toader, secretar de stat Ministerul Administraţiei şi Internelor - “Descentralizarea şi dezvoltarea capacităţii administrative”
Cristina Iova, director General Autoritatea de Management POSDRU Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - “Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”
Silviu Stoica, director general Directia Generala pentru Managementul Instrumentelor Structurale, Ministerul Mediului si Gospodariri Apelor - “Îmbunătăţirea standardelor de viaţă şi mediu. POS Mediu.”
Vasile Bran, vicepresedinte ANPM, Madalina Cozma director ANPM - “Creşterea competitivităţii economice - factor de dezvoltare”
Cosmin Popescu secretar de stat Ministerul Economiei şi Comerţului
Cristian Zimniceanu, Director Departamentul Mediul de Afaceri, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucuresti - “CCIB – factor activ in parteneriatul dintre APL si actorii coniteresati in dezvoltarea Municipiului Bucuresti”


Va asteptam la forumul administratiei romanesti – Nevoia abordarii strategice a dezvoltarii locale, 21-24 noiembrie, Bucuresti, sediul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Bucuresti.

Invitam mass-media la Conferinta de presa, joi, 23.11.2006, de la ora 11.30 la sediul CCIB

Monika Karacsony – 0727816186
Anca Coman - 0726167598

Despre REVISTA ROMANA DE ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

Program:
Vineri 31 august 2007
ora 9.30 – inscrierea participantilor
ora 10.00 – Mihai Toti, presedinte Administratia Fondului pentru Mediu
- Daniela Toparceanu, director Directia Fonduri Structurale MMDD
- Dorina Cristoveanu, director Dezvoltare Durabila, ANPM
Pauza de cafea
ora 11.00 - Dorina Cristoveanu, director Dezvoltare Durabila, ANPM
- Ioana Lese, sef Serviciu Programe, ANPM
Masa de pranz
ora 14.15 – Octavian Marius Popa, comisar general (tbc*), Garda Nationala de Mediu
Pauza de cafea
ora 14.45 - Mihai Toti, presedinte Administratia Fondului pentru Mediu,
Sambata 01 septembrie 2007
ora 10 – Gabriel Andronache, viceprimar municipiul Brasov, Primaria Brasov
Pauza de cafea
ora 11 – Gabriela Plopeanu, director executiv Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Brasov

Participare: Intrare libera