Comunicat de presă privind finalizarea proiectului„INVESTITII IN RETEHNOLOGIZARE LA SC FABIO & NICOLY VERT SRL”

BUCURESTI - 28 decembrie 2023

Comunicat tip General in Afaceri

S.C. FABIO & NICOLY VERT S.R.L. a derulat, începând cu data de 17.01.2023, proiectul „INVESTITII IN RETEHNOLOGIZARE LA SC FABIO & NICOLY VERT SRL” cod
MySMIS 159586.

fabio-final

fabio-final

29.12.2023

 

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului„INVESTITII IN RETEHNOLOGIZARE LA SC FABIO & NICOLY VERT SRL”

 

S.C. FABIO & NICOLY VERT S.R.L. a derulat, începând cu data de 17.01.2023, proiectul „INVESTITII IN RETEHNOLOGIZARE LA SC FABIO & NICOLY VERT SRL” cod

MySMIS 159586.

Dată finalizare proiect: 31.12.2023

 

Obiectivul general al proiectului il reprezintă ameliorarea efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 in cadrul FABIO & NICOLY VERT SRL.

 

Rezultate estimate in urma implementarii proiectului:

 

- un proiect de investiții inovativ, realizat in cadrul societatii noastre, pentru

desfășurarea de activități în domeniul corespunzator codului CAEN 4312 Lucrari de

pregatire a terenului prin valorificarea oportunității de accesare finanțare din fonduri europene în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa

Prioritară 4, Acțiunea 4.1.1, pe o perioada de 12 luni de zile;

- contribuire la redresarea verde, digitala și rezilienta a economiei, prin contributia cu minim 20% din valoarea proiectului societatii noastre, la atenuarea schimbărilor

climatice și tranziția către o activitate economică care nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu, in termen de 12 luni de zile;

- productivității muncii în cadrul, societatii noastre, în anul 3 de sustenabilitate al

proiectului propus, crescuta cu un procent de minim 15,1 % fata de anul 2020.

 

Valoarea totala a proiectului: 1.392.814,08 lei

Valoare cofinanțare UE: 720.617,00 lei

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea  4.1.1 Investiții în activități productive

 

 

Persoană de contact: Petrache Ioana-Fabiola

petrachemarius1977@gmail.com

tel: 0728 410 556

 

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/salt-studio/comunicat-de-presa-privind-finalizarea-proiectului-investitii-in-retehnologizare-la-sc-fabio-nicoly-vert-srl