SC SYRANO BUILDING SOLUTIONS S.R.L anunta finalizarea derularii proiectului „Investitii in retehnologizare la SC Syrano Building Solutions SRL”

BUCURESTI - 28 decembrie 2023

Comunicat tip General in Afaceri

SC SYRANO BUILDING SOLUTIONS S.R.L anunta finalizarea derularii proiectului din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4, Acțiunea 4.1.1

syrano

syrano

29.12.2023

 

SC SYRANO BUILDING SOLUTIONS S.R.L anunta finalizarea derularii proiectului din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4, Acțiunea 4.1.1

 

S.C. SYRANO BUILDING SOLUTIONS S.R.L. a derulat, începând cu data de 03.02.2023, proiectul „INVESTITII IN RETEHNOLOGIZARE LA SC SYRANO BUILDING SOLUTIONS SRL” cod MySMIS 160425.

 

Dată finalizare proiect: 31.12.2023

 

Obiectivul general al proiectului il reprezintă ameliorarea efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 in cadrul SYRANO BUILDING SOLUTIONS SRL.

 

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al Programului Operațional

Competitivitate. Astfel proiectul presupune consolidarea poziției pe piață a companiei noastre și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei prin investiția în activitatea de servicii a întreprinderii si dezvoltarea unui serviciu/proces inovativ. Prin implementarea proiectului vor fi diminuate efectele pandemiei COVID-19 și a consecințelor sale la nivelul companiei.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 

Obiectivul 1: Realizarea unui proiect de investiții inovativ, in cadrul societatii noastre, pentru desfășurarea de activități în domeniul corespunzator codului CAEN 4120 Lucrari de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, prin valorificarea oportunității de accesare finanțare din fonduri europene în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4, Acțiunea 4.1.1, pe o perioada de 12 luni de zile;

 

Obiectivul 2: Asigurarea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei, prin

contribuția, cu minim 20% din valoarea proiectului societatii noastre, la atenuarea

schimbărilor climatice și tranziția către o activitate economică care nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu, in termen de 12 luni de zile;

Obiectivul 3: Creșterea productivității muncii în cadrul, societatii noastre, în anul 3 de sustenabilitate al proiectului propus, cu un procent de minim 15,1 % fata de anul 2020.

 

Rezultate estimate in urma implementarii proiectului:

 

- un proiect de investiții inovativ, realizat in cadrul societatii noastre, pentru

desfășurarea de activități în domeniul corespunzator codului CAEN 4120 Lucrari de

construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale prin valorificarea oportunității de accesare finanțare din fonduri europene în cadrul Programului Operațional

Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4, Acțiunea 4.1.1, pe o perioada de 12 luni de zile;

- contribuire la redresarea verde, digitala și rezilienta a economiei, prin contributia cu minim 20% din valoarea proiectului societatii noastre, la atenuarea schimbărilor

climatice și tranziția către o activitate economică care nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu, in termen de 12 luni de zile;

 

Valoarea totala a proiectului: 802.731,16 lei

Valoare cofinanțare UE: 486.817,65 lei

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea  4.1.1 Investiții în activități productive

 

Persoană de contact: MOCIORNITA GEORGE-LUCIAN

georgemociornita@gmail.com

tel: 0722745006

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/salt-studio/sc-syrano-building-solutions-s-r-l-anunta-finalizarea-derularii-proiectului-investitii-in-retehnologizare-la-sc-syrano-building-solutions-srl