Sigle

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE
Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19
Fondul European de Dezvoltare Regională
GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDATE IMM-URILOR

Anunt presa CALF BIJOU S.R.L.

Bucovat - 24 august 2021

Comunicat tip General in Afaceri

CALF BIJOU S.R.L. cu sediul în judetul Dolj, Localitatea Bucovat, Nr. 951, telefon 0741012489, înregistrată sub nr. J16/1025/1993 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF 3872012, anunta finalizarea proiectului cu titlul: ”GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDATE IMM-URILOR” co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, în baza contractului de finanţare Nr. M2-6303 din 10-04-2021 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului CRAIOVA denumita în continuare AIMMAIPE.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 12.04.2021.

Obiectivul proiectului a reprezentat sprijinirea CALF BIJOU SRL în combaterea efectelor negative ale crizei provocate de COVID-19 asupra activității societății, prin intermediul ajutorului de stat acordat.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului a fost de 326564,925 lei (valoarea totala) din care: 283969,50 lei grant și 42595,425 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/sc-calf-bijou-srl/anunt-presa-calf-bijou-s-r-l