Ministrul Nicolăescu menţine costurile uriaşe spitaliceşti în detrimentul costurilor mult mai mici a serviciilor medicale primare şi la domiciliu

BUCURESTI - 16 noiembrie 2013

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica, Politic, Sanatate

Risipa din spitale poate fi scăzută anual cu peste 170 mln € anual

Valeriu Todirascu

Valeriu Todirascu

În timp ce pacienții plătitorii de taxe sunt nevoiţi să contribuie în continuare suplimentar pentru servicii medicale nejustificat de scumpe și de proastă calitate oferite de spitale, aceiași plătitori de taxe sunt privați de asistenţa medicală ambulatorie minimă necesară.

Costurile uriașe oferite de spitale sunt cunoscute de actuala componenţă a Ministerului Sănătăţii, care nu face dovada interesului ameliorării acestei situaţii. Pseudospecialiştii în sisteme de sănătate publică continuă să deturneze banii contribuabililor către spitalele publice, inclusiv pentru „excursii în jurul lumii” sau sejururi exotice organizate pentru „instruirea” decidenţilor din sănătate.

Astfel, în anul 2012, din sumele colectate la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) pentru servicii medicale decontate spitalelor s-au cheltuit 1,7 mlrd € (7.535,4 mln lei), reprezentând 41,1% din total, în timp ce pentru serviciile medicale în ambulator, mult mai numeroase, s-au cheltuit numai 450 mln € (2.034,8 mln lei), reprezentând 11% din total, iar pentru îngrijirea la domiciliul pacienţilor numai 7 mln € (34,3 mln lei), reprezentând 0,2% din total.

Este evident că serviciile medicale primare şi cele oferite la domiciliul pacienţilor sunt mult mai ieftine decât cele acordate pacienţilor internaţi în spitale. Ministrul Nicolăescu nu pare a fi interesat să impună măsuri de reducere a ponderii internărilor nemotivate sau abuzive şi să stimuleze medicina primară şi cea secundară, pentru ca acestea să fie capabile să acorde o gamă mai mare de servicii medicale ambulatorii sau la domiciliul pacienţilor, în scopul rezolvării majorităţii cazurilor în afara spitalelor.

Alocarea unor fonduri suplimentare pentru îngrijirea medicală la domiciliul pacientului, respectiv de 5 ori mai mare față de nivelul actual, în valoarea aproximaitvă de 35 mln € anual, ar permite reducerea risipei din spitale scăzînd cu 10% cheltuielile din fondurile alocate finanțării spitalelor, adică peste 170 mln € anual. Astfel, prin mărirea fondurilor alocate îngrijirii la domiciliul pacienţilor în detrimentul celor acordate spitalelor s-ar realiza un raport de eficienţă în alocarea fondurilor de 5:1.

Cauzele acestei risipe actuale uriașe din spitalele publice, respectiv a ponderii disproporționate a serviciilor intraspitaliceşti în detrimentul celor din ambulatoriu sunt multiple:

- Conducerea tuturor organismelor de decizie în sănătate de către baronii univesitari din spitale, interesaţi în creşterea ponderii serviciilor spitaliceşti;

- Lipsa unor aşezăminte medicale menite să permită îngrijirea bolnavilor cronici pauperi şi supraîncărcarea spitalelor cu cazuri sociale şi nu medicale;

- Lipsa controlului în spitale pentru depistarea internărilor fictive şi a internărilor nejustificate medical, utilizate de personalul spitalelor pentru a face faţă cheltuielilor mult mai mari decât fondurile rambursate de către casele de asigurare pentru cazurile medicale adevărate;

- Slaba dotare a cabinetelor de medicină de familie şi a policlinicilor cu aparatură şi personal calificat;

- Supraîncărcarea medicului de familie cu probleme administrative în detrimentul celor medicale;

- Decontarea insuficientă a serviciilor medicale ambulatorii şi la domiciliul pacienţilor de către casele de asigurări, ceea ce determină medicii să evite efectuarea lor, preferând să trimită pacientul în spital;

- Veniturile prea mici ale cabinetelor de medicină ambulatorie, insuficiente pentru angajarea de personal mediu capabil să completeze serviciile efectuate de medic în cabinet şi la domiciliul pacientului şi să îl ajute pe acesta în întocmirea situaţiilor cerute de birocraţia din sistem;

- Pregătirea profesională insuficientă şi deprofesionalizarea unor medici din ambulator care, confruntaţi cu problemele administrative tot mai numeroase, nu mai dispun de timpul necesar dezvoltării profesionale;

- Lipsa încrederii pacienţilor în medicina ambulatorie indusă de practica păguboasă a unor medici care se limitează la activitatea de scriere de reţete compensate, concedii medicale şi trimiteri către spitale, în detrimentul profilaxiei, diagnosticului precoce şi tratamentului personalizat corespunzător al pacienţilor înscrişi pe lista lor;

- Neocuparea cu medici a multor cabinete din mediul rural, ceea ce privează o mare parte a populaţiei rurale de îngrijirea medicală primară.

 

Senator Valeriu Todiraşcu - Partidul Noua Republică

detalii activitate parlamentară: http://www.tody.ro/document/Senator-Valeriu-Todirascu-detalii-activitate-parlamentara-2012-2016

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/ministrul-nicolaescu-mentine-costurile-uriase-spitalicesti-in-detrimentul-costurilor-mult-mai-mici-a-serviciilor-medicale-primare-si-la-domiciliu