Anunț privind inceperea proiectului ” Sanse pentru viitorul tinerilor NEETs din regiunea Sud Est”, cod SMIS POCU/991/1/3/155075.

Constanta - 13 octombrie 2022

Comunicat tip General in HR

Proiectul ” Sanse pentru viitorul tinerilor NEETs din regiunea Sud Est”, – ID proiect 155075, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014, Axa Prioritara: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri. Proiectul este implementat de TEHNO SECURITY SISTEM SRL in calitate de Lider si de BEST WAY ADVISORY SRL in calitate de Partener.

Obiectivul general al proiectului presupune cresterea oportunitatilor de ocupare si facilitarea integrarii pe piata muncii pentru 375 de tineri NEETs din regiunea Sud Est, prin oferirea serviciilor integrate de masuri active si personalizate de ocupare, cuprinzand mediere, informare, programe de formare profesionala, acordarea de sprijin pentru înfiinţarea de afaceri (formare profesională antreprenorială, sprijin pentru elaborarea planului de afaceri etc., analiza şi selectarea planurilor de afaceri viabile, suport în înfiinţarea companiei)pe o perioada de 18 de luni.

Proiectul ” Sanse pentru viitorul tinerilor NEETs din regiunea Sud Est” – ID proiect 155075, se implementeaza in Regiunea Sud Est, judetele: Constanta, Buzau, Braila, Galati si Tulcea.

Grupul ţintă al proiectului este format din 375 tineri NEETs şomeri, cu accent pe cei din mediul rural şi pe cei aparţinând minorităţii roma, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reşedinţa în Regiunea Sud Est, respectiv judetele: Constanta, Buzau, Braila, Galati si Tulcea, înregistraţi şi profilaţi în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO ANOFM prin unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa aflate în regiunile de dezvoltare eligibile.

Principalele rezultate planificate sunt:

- 400 persoane participante la campania de informare si promovare in randul tinerilor NEETS a proiectului, in vederea selectiei si includerii in grupul tinta al proiectului

- 375 de persoane selectate si inregistrate in grupul tinta apartinand categoriei NEETs, șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani.

- 325 de persoane din grupul tinta apartinand categoriei NEETs participante la sesiunile de formare

- 50 de persoane apartinand categoriei NEETs participante la cursuri de formare antreprenoriala.

- 375 de persoane apartinand categoriei NEETs, carora li se vor acorda servicii de mediare a muncii

- 165 de persoane apartinand categoriei NEETs, care vor fi sprijinite la identificarea unui loc de munca.

- 23 de persoane apartinand categoriei NEETs sprijinite pentru infiintarea afacerii.

DURATA DE IMPLEMENTARE: 18 luni.

BUGETUL PROIECTULUI:

Valoarea proiectului este de 4.931.673,36 lei (valoarea totală) din care: 4.770.468,57 lei finanţarea nerambursabilă si 161.204,79 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de Contact:

TEHNO SECURITY SISTEM SRL  : tehno.office.2015@gmail.com

BEST WAY ADVISORY SRL: bestwayadvisory826@gmail.com

Manager de proiect: Marinescu Alin Daniel

Coordonator partener: Koler Virginia

Telefon: 0762231160

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/tehno-security-sistem-srl/anunt-privind-inceperea-proiectului-sanse-pentru-viitorul-tinerilor-neets-din-regiunea-sud-est-cod-smis-pocu-991-1-3-155075