SEMINAR Oportunitati de finantare a proiectelor de mediu

Locul desfasurarii: BOTOSANI

Organizator: SC INTERACTIV RO CONSULT SRL in colaborare cu AGENTIA PENTEU PROTECTIA MEDIULUI BOTOSANI

SEMINAR Oportunitati de finantare a proiectelor de mediu

„Oportunitati de finantare a proiectelor de mediu prin
POS Mediu 2007-2013 si Fondul pentru mediu”
GRUP TINTA:
o Mediul de afaceri, in special reprezentanti ai IMM-urilor cu activitati ce au un impact negativ asupra mediului
o Firme mari si foarte mari care investesc masiv in cercetare si inovare, preocupate de conceptele: responsabilitate sociala, efectul de sera, tehnologii curate, costuri reduse, dezvoltare durabila
o Administratorii si custozii ariilor naturale protejate
o Autoritati publice locale
o structurile parteneriale ADI (Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara) /Operator Regional
o Organizatii neguvernamentale, Asociatii si Fundatii, care sa aiba prevazut in actul constitutiv atributii de protectia mediului si/sau protectia naturii
o Institute de cercetare
o Universitati si alte unitati de invatamant (de stat sau particular acreditate)
o Muzee

TEMATICA:

POS Mediu
continua programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel national; urmareste stabilirea structurilor eficiente de management al serviciilor relevante din punct de vedere al protectiei mediului; include interventii in domenii precum eficientizarea sistemelor de incalzire urbane, prevenirea riscurilor, reconstructia ecologica sau implementarea planurilor de management Natura 2000.

- Documente strategice de programare
- Obiectivele si prioritati
- Axe prioritare


Fondul de mediu
finanteaza proiectele care vizeaza imbunatatirea performantei de mediu privind:
o prevenirea poluarii;
o reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului;
o reducerea nivelurilor de zgomot;
o utilizarea de tehnologii curate;
o gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase;
o protectia resurselor de apa, statiile de tratare, statiile de epurare pentru comunitati locale;
o gospodarirea integrata a zonei costiere;
o conservarea biodiversitatii;
o administrarea ariilor naturale protejate;
o educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului;
o cresterea productiei de energie din surse regenerabile;
o reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;
o reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor;
o impadurirea terenurilor degradate situate in zonele deficitare in paduri, stabilite in conditiile legii;
o inchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;
o lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii
o efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului.

Fondul de mediu finanteaza proiecte prin una sau mai multe dintre urmatoarele modalitati:
o sustinerea financiara a proiectelor prin finantare sau cofinantare nerambursabila/ rambursabila
o sustinerea totala sau partiala a dobanzii aferente creditelor bancare contractate pentru realizarea proiectelor;
o cofinantarea proiectelor finantate din fonduri comunitare si/sau alte fonduri internationale.

Taxa de participare: 100 ron
Locatia: Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, B-dul Mihai Eminescu 44

Participantii obtin Certificat de participare emis de organizator.Informatii suplimentare: 0234 571 504; 0732 155 123

Despre SC. INTERACTIV RO CONSULT SRL

INTERACTIV RO CONSULT ofera servicii de formare profesionala si consultanta. Modulele de curs vor fi ţinute de lectori şi tutori certificati, cu experienţă în scrierea şi implementarea de proiecte europene: manageri programe, consultanti economici, consultanti pe probleme tehnice, experti financiari şi alţi reputaţi experţi.Coordonator zonal jud. Bacau si Piatra Neamt mobil: 0729 29 22 46; Coordonator zonal jud. Botosani mobil: 0745 66 11 04; Coordonator zonal jud. Suceava mobil: 0740 77 85 29; Manager mobil: 0724 37 22 96

Participare: Intrare libera