Semnare contract de achizitii echipamente APA ILFOV

BUCURESTI - 27 septembrie 2022

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

APA ILFOV, în calitate de operator regional pentru gestionarea infrastructurii de apă şi canalizare din judeţul Ilfov, anunţă semnarea contractului de furnizare care permite achiziția de echipamente necesare activităților de operare și întreținere a investițiilor, respectiv echipamente pentru intervenții la avarii pe rețelele de alimentare cu apă și de canalizare,

Comunicare contarct achizitii APA ILFOV

Comunicare contarct achizitii APA ILFOV

COMUNICAT DE PRESĂ                                           27.09.2022

A fost semnat contractul de achiziţii 

F1 – Achiziţia de echipamente necesare activităților de operare și întreținere a investițiilor Lotul 2 – Echipamente pentru intervenții avarii pe rețele de apă și canalizare 

APA ILFOV, în calitate de operator regional pentru gestionarea infrastructurii de apă şi canalizare din judeţul Ilfov, anunţă semnarea contractului de furnizare care permite achiziția de echipamente necesare activităților de operare și întreținere a investițiilor, respectiv echipamente pentru intervenții la avarii pe rețelele de alimentare cu apă și de canalizare, după cum urmează:

Denumire echipamente

Nr. BUC.

Autoutilitara 3.5 t, cu 6+1 locuri și platforma ușoară cu obloane

22

Motocompresor mobil (tractabil)

3

Ciocan demolator pneumatic

3

Generator de curent monofazat

22

Freză pentru tăiere asfalt/beton

22

Mai compactor

22

Motopompă pentru apa uzată

22

Presă hidraulică pentru obturare conducte

44

Aparat de sudură cap la cap pentru conducte de PE

6

Aparat de sudura prin electrofuziune pentru conducte PE

6

Buldoexcavator capacitate mare, complet echipat (cupe diferite marimi, picon, etc)

3

Buldoexcavator capacitate mica, complet echipat (cupe diferite marimi, picon, etc)

3

Contractul face parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020“, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM) și are o valoare de 11.717.467,38 lei fara TVA, fiind atribuit asocierii CTE Solution-Utilaje Specializate S.R.L. (Lider asociere) - S.C. Gradinariu Import Export S.R.L. (Asociat).

Obiectivul principal al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii publice de apă și apă uzată, în scopul creșterii gradului de acces a populației la servicii sigure din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții de ocrotire a mediului înconjurător și de protejare a resurselor de apă. Proiectul urmareste îndeplinirea obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare.

Apă Ilfov:

Tel. 0374.205.200

E-mail: contact@acilfov.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/1-finger-media-srl/semnare-contract-de-achizitii-echipamente-apa-ilfov