Semnare contract de achizitii echipamente APA ILFOV

BUCURESTI - 10 octombrie 2022

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

Apă Ilfov anunță că astăzi, 07.10.2022, a avut loc semnarea unui nou contract de furnizare care va permite achiziția de echipamente necesare activităților de operare și întreținere a investițiilor, respectiv echipamente pentru inspectarea și curățirea conductelor de canalizare operate de către Apă Ilfov

counicat semnare contract achizitii Apa Ilfov

counicat semnare contract achizitii Apa Ilfov

COMUNICAT DE PRESĂ

07.10.2022

A fost semnat contractul de achiziții F1 – Achiziția de echipamente necesare activităților de operare și întreținere a investitiilorLotul 1 – Echipamente pentru inspectare și curățire conducte de canalizare

Apă Ilfov anunță că astăzi, 07.10.2022, a avut loc semnarea unui nou contract de furnizare care va permite achiziția de echipamente necesare activităților de operare și întreținere a investițiilor, respectiv echipamente pentru inspectarea și curățirea conductelor de canalizare operate de către Apă Ilfov, după cum urmează:

 

Denumire Lot/Echipamente

Autocuratitor combinat pentru canalizare cu capacitatea de 10 mc fara reciclareAutocuratitor combinat pentru canalizare cu capacitatea de 10 mc cu reciclare

Autocuratitor combinat pentru canalizare cu capacitatea de 2.5 mc Aspirator excavator

Nr. BUC.

3 1

4 1

       

Contractul are o valoare de 12.670.000 lei fără TVA, iar ofertantul desemnat câștigător este Gradinariu Trucks Solutions S.R.L.

Semnarea contractului are loc în contextul implementarii „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020“, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM).

Obiectivul principal al POIM îl reprezintă extinderea şi modernizarea infrastructurii publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în scopul creșterii gradului de acces al populației la servicii sigure din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții de ocrotire a mediului înconjurător și protejare a resurselor de apă.

Apă Ilfov: Tel. 0374.205.200 E-mail: contact@acilfov.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/1-finger-media-srl/semnare-contract-de-achizitii-echipamente-apa-ilfov2