Euroscript achiziţionează furnizorul de soluţii de management al conţinutului Amplexor

Cluj-Napoca - 14 ianuarie 2014

Comunicat tip General in Afaceri, IT&C, Internet

Bertrange, 14 ianuarie 2014 – euroscript International SA a încheiat achiziţia furnizorului de soluţii de management al conţinutului Amplexor NV cu sediul în Heverlee (Leuven, Belgia). Majoritatea acţiunilor a fost achiziţionată din fonduri cu capital de risc, gestionate de Capricorn Venture Partners şi de investitori privaţi, în timp ce conducerea îşi păstrează interesele directe în cadrul companiei. Amplexor are o cifră de afaceri anuală de aproximativ 11 milioane EUR şi are ca angajaţi aproximativ 90 de consultanţi şi experţi în domeniul managementului conţinutului întreprinderilor (ECM) în Belgia şi România.

Euroscript achiziţionează furnizorul de soluţii de management al conţinutului Amplexor

Euroscript a dezvoltat cu succes o gamă de soluţii concentrându-se pe procese axate pe conţinut pentru clienţi. Începând din 2005, euroscript nu numai că a prestat servicii legate de procesele operaţionale specifice sectoarelor de activitate, precum servicii lingvistice, de creare de conţinut şi de publicare, ci implementează şi întreţine, într-o măsură tot mai mare, aplicaţiile care susţin aceste procese.

Mark Evenepoel, directorul executiv al grupului euroscript declară: „Amplexor s-a dedicat întotdeauna furnizării de soluţii de management al conţinutului întreprinderilor şi se axează, de exemplu, pe managementul experienţei digitale şi pe colaborare. Întrucât implementarea şi consultanţa în domeniul tehnologiilor de management al conţinutului web devin tot mai importante în oferta noastră, noi urmăream consolidarea bazei noastre de competenţe. Reputaţia impecabilă şi rezultatele solide ale Amplexor au făcut ca aceasta să se potrivească perfect profilului.” Eric Pieters, directorul executiv al Amplexor continuă: „Ne-am dezvoltat cu succes pe piaţa din Belgia şi susţinem clienţi globali într-o măsură tot mai mare. Am simţit că trebuia să găsim un partener cu o amprentă globală pentru a continua creşterea la nivel internaţional. Fiind un actor dedicat managementului pur al conţinutului, am vrut să ne asigurăm că Amplexor va fi integrat într-un grup cu aceeaşi dedicaţie şi înţelegere în ceea ce priveşte acest sector de activitate.”

Odată cu achiziţia Amplexor, euroscript are un număr total de 1 600 de angajaţi pe 3 continente, dintre care peste 250 se axează pe proiectarea, dezvoltarea, implementarea şi întreţinerea de soluţii ECM. Echipa include experţi în produse de tehnologie lingvistică şi ECM din cadrul unor furnizori de tehnologie precum Across, Adobe, Alfresco, Drupal, EMC2, Liferay, Microsoft, Oracle, PTC, SDL şi XTM. Acest lucru ajută grupul să abordeze cu succes provocările din domeniul managementului conţinutului global, al managementului marketingului şi experienţei digitale, al managementului informaţiilor privind produsele şi postvânzare, al managementului informaţiilor de inginerie tehnologică, al publicaţiilor oficiale şi al spaţiilor de lucru digitale.

*****

Despre Euroscript

euroscript este un furnizor principal de soluţii globale privind managementul ciclului de viaţă al conţinutului. Diviziile euroscript furnizează soluţii complete care îi ajută pe clienţi să conceapă, să creeze şi să deruleze operaţiuni de management al conţinutului de orice amploare. Datorită expertizei angajaţilor săi din domeniul consultanţei, al integrării de sisteme, al serviciilor lingvistice, precum şi al managementului conţinutului şi al documentelor, euroscript este în măsură să ajute întreprinderile din întreaga lume să îşi gestioneze conţinutul în mod mai eficient.

Cu o prezenţă pe piaţă în peste 18 ţări, euroscript oferă servicii clienţilor dintr-o varietate de sectoare de activitate, inclusiv din sectorul public, industria aerospaţială, a apărării şi a transporturilor, sectorul producţiei, ştiinţele vieţii, serviciile financiare, precum şi energia şi mediul.

Despre Amplexor

Amplexor înseamnă „management pur al conţinutului”. Compania deţine expertiză variind de la dezvoltarea de arhitecturi intranet la implementarea de site-uri orientate spre informaţii. Consultanţii Amplexor oferă servicii de consiliere şi de implementare în domenii precum arhitectura informaţiei, soluţii de căutare, soluţii de management al documentelor şi platforme de management al conţinutului web. Baza de clienţi aflată în creştere a Amplexor a permis companiei să obţină o poziţie solidă pe piaţa de management al conţinutului întreprinderilor. În ultimii ani, Amplexor a desfăşurat activităţi pentru clienţi precum Agfa, Argenta, Christian Mutuality, Daikin Europe, Belfius, Digipolis, Comisia Europeană, Euroclear, Fedict, Indaver, KBC, NMBS, provinciile Anvers, Limburg şi Brabantul Flamand, Puratos, Etex şi Rabobank.

Înfiinţată în 2001, Amplexor are sedii în Leuven şi Ghent. Începând din ianuarie 2013, compania are, de asemenea, un sediu în oraşul tehnologic şi universitar român Cluj.

*****

Euroscript acquires content management solution provider

Amplexor NV, headquartered in Leuven, Belgium was acquired by euroscript International SA.

Bertrange, 14 January 2014 – euroscript International SA closed the acquisition of the Heverlee (Leuven, Belgium) based content management solution provider Amplexor NV. The majority of the shares were acquired from venture capital funds, managed by Capricorn Venture Partners and private investors, while the management keeps its vested interests within the company. Amplexor has a yearly turnover of approximately EUR 11 million and employs ~90 ECM consultants and experts in Belgium and Romania.

 

euroscript has successfully developed a range of solutions focusing on content-centric customer processes. Since 2005 euroscript has not only provided industry specific business process services such as language, content authoring and publishing services, but increasingly implements and maintains the applications supporting those processes.

Mark Evenepoel, Chief Executive Officer of the euroscript group states: “Amplexor has always been dedicated to delivering Enterprise Content Management solutions and focuses e.g. on Digital Experience Management and Collaboration. As Web Content Management technology consulting and implementation become increasingly important in our offering, we were looking at strengthening our competence base. Amplexor’s impeccable reputation and solid track record made them a perfect match.” Eric Pieters, Chief Executive Officer of Amplexor continues: “We have been successfully growing in the Belgian market and increasingly support global customers. We felt we needed to find a partner with a global footprint to continue growing internationally. Being a pure content management player, we wanted to make sure that Amplexor would be integrated in a group with the same dedication and comprehension of the business.”

 

With the Amplexor acquisition, euroscript employs a total of 1,600 employees across 3 continents of which more than 250 focus on designing, developing, implementing and maintaining ECM solutions. The team comprises Language Technology and ECM product experts from technology vendors such as Across, Adobe, Alfresco, Drupal, EMC2, Liferay, Microsoft, Oracle, PTC, SDL and XTM. This helps the group successfully address the challenges within Global Content Management, Marketing & Digital Experience Management, Product Information and After Sales Management, Plant Engineering Information Management, Official Publications and Digital Workspaces.

 

*****

About Euroscript

euroscript is a leading provider in global content lifecycle management solutions. euroscript divisions deliver comprehensive solutions that help customers design, build and run content management operations of all sizes. Thanks to its employees’ expertise in the fields of consulting, system integration, language services as well as content and document management, euroscript is able to help businesses worldwide to manage content more efficiently.

 

With a market presence in over 18 countries, euroscript serves customers in a variety of business sectors, including the public sector, aerospace, defense and transport, manufacturing, life sciences, financial services as well as energy and environment.

 

About Amplexor

 

Amplexor stands for “pure content management". The company has expertise ranging from the development of intranet architectures to the implementation of information-driven websites. Amplexor’s consultants offer advice and implementation services in areas such as information architecture, search solutions, document management solutions and web content management platforms. Amplexor’s growing customer base has enabled the company to gain a firm foothold in the Enterprise Content Management market. Over the past few years, Amplexor has worked for clients such as Agfa, Argenta, Christian Mutuality, Daikin Europe, Belfius, Digipolis, the European Commission, Euroclear, Fedict, Indaver, KBC, NMBS, the provinces of Antwerp, Limburg and Flemish Brabant, Puratos, Etex and Rabobank.

Founded in 2001, Amplexor has offices in Leuven and Ghent. As of January 2013, the company also has an office in the Romanian technopolis and university city of Cluj.

 

About Amplexor Romania

 

Amplexor Romania was started in Cluj in January 2013 and has now a team of 8 people doing web development in Drupal, Liferay and Adobe Experience Manager.

Ovidiu Negrean, Country Manager of Amplexor Romania states: “We are excited about the growth opportunities this acquisition offers, and look forward in working with our new colleagues in Sibiu and Bucharest, as well as the new international colleagues.”

 

Press Relations Contact

euroscript

Anikó Füredi | Phone: + 351 21 421 63 50 | Email: aniko.furedi@euroscript.com

Amplexor

Belgium : Eef Leroy | Phone: + 32(0) 2 658 0292 | Email: eef@luna.be

Romania: Ovidiu Negrean | Phone: + 4(0) 741 20 37 69 | Email: ovidiu.negrean@amplexor.com

 

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/amplexor-romania/euroscript-acquires-content-management-solution-provider-amplexor