Seminarul de prezentare a proiectului dedicat integrării pe piaţa muncii a şomerilor din zonele rurale din judeţul Alba

Alba Iulia - 7 septembrie 2012

Comunicat tip General in ONG, Social, Turism

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”
Titlul proiectului: Îmbunătăţirea accesului şomerilor la piaţa muncii
Contract nr.: POSDRU/110/5.2/G/87089ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ DE TURISM RURAL, ECOLOGIC şi CULTURAL A.N.T.R.E.C. FILIALA ALBA, în calitate de solicitant, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba şi SIVECO România, în calitate de parteneri, în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea accesului şomerilor la piaţa muncii”, demarat În data de 01.05.2012, perioada de implementare 24 de luni, cu o valoare totală de 2.106.178,60lei, anunţă:


Seminarul de prezentare a proiectului dedicat integrării pe piaţa muncii a şomerilor din zonele rurale din judeţul Alba

 Seminarul de prezentare a proiectului “Îmbunătăţirea accesului şomerilor la piaţa muncii” ID 87089, va avea loc, sâmbătă, 8 septembrie  2012, ora 14,00, în comuna Albac, judeţul Alba, în Sala de conferinţe.  Evenimentul se desfăşoară în cadrul celei de a VIII-a ediţii a Târgului Naţional de Turism Rural – TNTR şi reuneşte reprezentanţi potenţiali pentru grupul ţintă – şomeri şi potenţiali angajatori, echipa solicitantului şi partenerilor de implementare, precum şi reprezentanţi ai presei locale. Acest seminar se înscrie în activităţile programate în proiect şi este dedicat şi prezentării proiectului, a obiectivelor sale şi a rezultatelor aşteptate. Pentru TNTR 2012 apare pentru prima dată această componentă de târg de joburi, lansată la acest seminar.

 Iniţiat de Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural A.N.T.R.E.C. Filiala Alba, în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba şi SIVECO România şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiectul vizează integrarea pe piaţa muncii şi în viaţa activă a persoanelor şomere, domiciliate în mediul rural din judeţul Alba, prin identificarea celor mai potrivite direcţii de calificare, în strânsă legătură cu evoluţia pieţei muncii.

Proiectul îşi propune prin activităţile şi obiectivele sale creşterea gradului de ocupare, ceea ce implică realizarea unei pieţe a muncii favorabile creării locurilor de muncă, îmbunătăţirea adaptabilităţii lucrătorilor, stimularea ocupării forţei de muncă şi îmbunătăţirea calităţii resurselor umane.

 Mai mult decât atât, proiectul vizează creşterea gradului de informare şi conştientizare a grupului ţintă privind posibilităţile de angajare, precum şi consilierea acestuia în vederea obţinerii unui loc de muncă.  Grupul ţintă are acces la informaţii prin  astfel campanii de informare, participarea la focus-grupuri şi prin utilizarea Portalului dezvoltat în cadrul proiectului, www.faoschimbare.ro şi pe Portalul Filialei ANTREC Alba, www.antrecalba.ro.

Proiectul sprijină diminuarea efectelor crizei economice şi implicit a reducerii şomajului şi contribuie la atragerea şi menţinerea grupului ţintă pe piaţa muncii. Prin susţinerea formării profesionale a şomerilor, proiectul contribuie la creşterea participării la formare profesională a populaţiei cu vârsta de muncă între 25 şi 64 de ani, unul din obiectivele Planului Naţional de Formare Profesională. Acest proiect susţine şi este adiacent eforturilor făcute de autorităţile statului pentru combaterea şomajului.

 

 

 

 

Activităţile privind elaborarea studiului cererilor de locuri de muncă pe piaţă au început în luna iunie şi contribuie lunar la elaborarea statisticilor. Din luna august 2012 s-au lansat campanii de informare prin focus grupuri pentru conştientizare  asupra posibilităţilor de formare şi ocupare în domeniul turismului rural şi serviciilor şi asupra importanţei componentei de mediu în dezvoltarea durabilă a turismului rural  şi vor fi  încheiate parteneriate cu autorităţi locale, agenţii de turism, asociaţii de patronate şi ONG-uri cu activităţi similare. Au fost distribuite prin agenţiile de ocupare a forţei de muncă din judeţ peste 500 chestionare şi materiale prezentare. 

După primele patru luni, lista calificărilor pentru activităţile de formare, este aproape de finalizare, iar primele cursuri vor începe în luna ianuarie 2013. Se vor organiza 18 cursuri de formare profesională continuă, 9 grupe pentru calificări de nivelul I 360 ore şi 9 grupe pentru calificări de nivelul II 720 ore de curs. Din grupul de 450 persoane înscrise, 234 de persoane vor fi selectate să participe la cursurile gratuite de formare, iar la finalul cursurilor 190 de cursanţi vor obţine certificări în domeniul studiat.

 

Persoana de contact:

Emil-Anton COMŞA,

Preşedinte filiala Alba ANTREC România

Strada Rozelor nr. 3, Cod: 510128, Alba Iulia

GSM: +40.722.683.340 ; Fax + 40 358.401.836;

E-mail: emil.comsa@antrecalba.ro, www.antrecalba.ro

Despre ANTREC filiala ALBA

Filiala ANTREC Alba ( Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural ) fiinţează din anul 1994 şi este membră fondatoare ANTREC ROMÂNIA. În judeţul Alba se practică agroturismul de foarte mulţi ani chiar şi înainte de 1990, datorită atractivităţii formelor de relief din Munţii Apuseni şi a istoriei bogate a acestor meleaguri. Primele clasificări de pensiuni s-au făcut în anul 1997, 11 la Rimetea şi 11 la Albac. Până în prezent au fost clasificate circa 100 de pensiuni turistice şi agroturistice, dar nu toate certificatele au fost reînnoite. În anul 2005 au fost clasificate 53 de pensiuni şi pensiunile « La Mesteceni » din Rahau prima pensiune de 5 margarete şi « Poiana verde » din Albac, prima pensiune de 4 margarete din judeţul Alba. Un număr de circa 60 de pensiuni pregătesc actele necesare clasificării, din care circa 50 îndeplinesc criteriile de clasificare la 2 margarete.ANTREC este membră a Federaţiei Europene de Turism Rural EUROGÎTES din 1994 şi are peste 3.500 de pensiuni cu 4.000 de membrii în peste 30 de filiale judeţene.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/antrec-filiala-alba/seminarul-de-prezentare-a-proiectului-dedicat-integrarii-pe-piata-muncii-a-somerilor-din-zonele-rurale-din-judetul-alba