Seminarul Presei Economice

Timisoara - 15 iunie 2004

Comunicat tip General in Media / Publicitate

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara organizează în data de 18 iunie 2004, la Timişoara, în sala de conferinţe a Casei Adam Muller Guttenbrunn (str. Gheorghe Lazăr nr.10), seminarul presei economice cu tema „Impactul Integrării Europene asupra mediului de afaceri şi reflectarea sa în mass-media economică” .

Seminarul Presei Economice

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara organizează în data de 18 iunie 2004, la Timişoara, în sala de conferinţe a Casei Adam Muller Guttenbrunn (str. Gheorghe Lazăr nr.10), seminarul presei economice cu tema „Impactul Integrării Europene asupra mediului de afaceri şi reflectarea sa în mass-media economică” .
Acţiunea se desfăşoară în cadrul Programului Societate Civilă – Componenta: Educaţie civică. Mass-media Independentă, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul PHARE, la iniţiativa şi sub îndrumarea Comisiei de Lobby a Colegiului de Conducere al CCIAT.
Proiectul are ca scop dezvoltarea, consolidarea şi promovarea jurnalismului economic profesionist şi independent în presa locală şi regională din Regiunea 5 Vest şi va constitui o platformă de colaborare publică între actorii locali: jurnalişti ai mass media independente, jurnalişti economici, studenţi, camere de comerţ, firme, organizaţii neguvernamentale, autorităţi locale.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
•Îmbunătăţirea calităţii jurnalismului în România prin promovarea excelenţei profesionale şi a imaginii jurnalistului profesionist;
•Întărirea capacităţii de management organizaţional a organizaţiilor profesionale de mass media.
Activităţile principale vizează înfiinţarea şi promovarea Centrului de Monitorizare a Presei Economice, Instruire şi Practică Jurnalistică, organizarea competiţiei „cea mai reuşită campanie de jurnalism economic sau dezbatere organizată de mass media pe probleme de interes pentru mediul de afaceri”, instruire specializată pe aspecte profesionale de media şi practică jurnalistică, crearea de baze de date specifice, organizarea seminarului presei economice.
Proiectul se adresează următoarelor grupuri-ţintă: jurnaliştii economici din presa locală şi regională, studenţii facultăţilor de jurnalistică din Timişoara care doresc să se specializeze în jurnalism economic, camerele de comerţ din Regiunea 5 Vest şi comunitatea de afaceri locală şi regională.
Deschiderea oficială a Centrului de Monitorizare a Presei Economice, Instruire şi Practică Jurnalistică a avut loc în data de 10 februarie 2004, prilej cu care s-a lansat şi competiţia jurnalistică.
Conducerea CCIA Timişoara şi echipa de proiect ar fi onorate să aibă reprezentanţii mass-media din Regiunea 5 Vest ca participanţi activi la seminarul presei economice.
Confirmarea participării şi informaţii suplimentare la tel. 0256-493386, fax: 0256-490311, E-mail: cciat@cciat.ro. Rodica OLINIC – coordonator de proiect, sau pe site-ul proiectului la adresa: www.cciat.ro/media.

Despre Camera de Comert Industrie si Agricultura Timisoara

0256/490771
Rodica Olinic

cciat@cciat.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/camera-de-comert-industrie-si-agricultura-timisoara/seminarul-presei-economice