1 2 3 4 5

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în OAMENI!

BUCURESTI - 7 ianuarie 2011

Comunicat tip General in Sanatate

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3
Domeniul major de intervenţie 3.2
Beneficiar: Societatea de Imunologie din Romania
Număr identificare: POSDRU/ 81/ 3.2/ S/ 59497

 

Lansarea proiectului “Formarea profesională şi organizaţională a angajaţilor din laboratoarele de imunologie prin implementarea tehnologiilor de vârf şi a managementului calităţii”

 

Societatea de Imunologie din România anunţă lansarea proiectului “Formarea profesională şi organizaţională a angajaţilor din laboratoarele de imunologie prin implementarea tehnologiilor de vârf şi a managementului calităţii (IMUNOLAB)”, contract POSDRU/81/3.2/S/59497, cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul iniţiat de Societatea de Imunologie din România, partenerii săi naţionali – INCD „Victor Babeş” şi INCDMI „Cantacuzino” din Bucureşti, alături de partenerul transnaţional - Universitatea din Göteborg, Suedia – este definit în contextul de referinţă creat de obiectivul Axei prioritare 3 din POS DRU - "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a intreprinderilor", DMI 3.2. “Formare şi sprijin pentru intreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii", ghid 81 “Competenţe pentru competitivitate”.

Proiectul se adresează personalului cu studii superioare (medici clinicieni, medici de laborator, biologi, biochimişti, chimişti) sau cu studii medii (asistenţi medicali, tehnicieni, laboranţi), din unităţile medicale din ţară, care au capacitatea de a implementa tehnologii de vârf, de a iniţia procesul de acreditare a testelor de imunologie şi de a influenţa strategiile naţionale în domeniu.

Obiectivul general al proiectului este formarea profesională a angajaţilor din unităţile medicale în vederea implementării noilor tehnologii şi a managementului calităţii în domeniul imunologiei, în vederea creşterii eficienţei şi competitivităţii actului medical pentru satisfacerea nevoilor pacienţilor şi îmbunătăţirea stării generale de sănătate a populaţiei.

Proiectul işi propune implementarea unui Program complex de formare şi perfecţionare a personalului din sistemul medical răspunzând astfel cerinţei naţionale de optimizare a metodelor de diagnostic prin includerea investigaţiilor imunologice complexe, umorale, celulare şi genomice în practica medicală, în concordanţă cu standardele europene şi strategia naţională a Ministerului Sănătăţii.

În acest context, Obiectivele specifice ale proiectului au fost definite astfel:

  Promovarea formării profesionale specifice în domeniul imunologiei a angajaţilor din unităţi medicale, la toate nivelurile de calificare;

  Implementarea noilor tehnologii/ metodologii de investigare imunologică;

  Uniformizarea metodologiilor de investigare imunologică la nivel naţional;

  Implementarea diagnosticului imunologic;

  Organizarea Laboratorului de Imunologie (LAI) în vederea implementării noilor tehnologii si metodologii de monitorizare imunologică;

  Dezvoltarea abilităţilor manageriale ale angajaţilor din LAI;

  Formarea personalului în vederea acreditării LAI în conformitate cu SR EN ISO 15189/2007. Elaborarea Manualului calităţii în LAI;

  Dezvoltarea LAI ca unităţi de diagnostic integrate în activitatea instituţiilor medicale;

  Crearea Laboratorului Naţional de Referinţă în Imunologie;

  Schimburi de experienţă transnaţionale în scopul implementării celor mai bune practici de imunologie.

 

 

Contact: Mirela Şerban, Asistent manager, Splaiul Independentei 99 - 101, sector 5, 050096 Bucuresti,

Telefon: 0731.700.433, e-mail: imunolab@yahoo.com , pagina web: www.imunolab.ro

Despre INCD Victor Babes

Mai multe informaţii despre Program/ Proiect se pot obţine accesând adresa: http://www.fsesudest.ro/

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/incd-victor-babes/investeste-in-oameni1