Analiza: sistemele ecologice specifice sacalului auriu nu se finanteaza

BUCURESTI - 24 octombrie 2012

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica, Media / Publicitate, Social

Ministerul Mediului și Pădurilor invocă prevederile legale in vigoare pentru cofinanțarea unui proiect de ecologia șacalului pentru următorii 4 ani

Monitorizarea sistemelor ecologice specifice sacalului in Delta Dunarii, octombrie 2012

Monitorizarea sistemelor ecologice specifice sacalului in Delta Dunarii, octombrie 2012

Ministerul Mediului și Pădurilor a respins cererea de colaborare și cofinanțare formulată de ONG Crispus Sibiu pentru proiectul JEP SEE LIFE  “Jackal Ecology Project in natural areas of the Danube and Maritsa (Evros) river basins”, proiect de ecologia șacalului în partea de sudest a Europei, invocând prevederile legale în vigoare, fără a preciza însă despre ce normative este vorba.

 Adresa de răspuns din partea Ministerului Mediului și Pădurilor cu Nr 36137/ED din 25/09/2012, semnată de catre secretarul general adjunct,  Doamna Elena Dumitru vine în momentul în care în România un cunoaștem aproape nimic despre ecologia speciei de șacal auriu, iar nivelul actual al populațiilor de pe teritoriul țării noastre este necunoscut din anul 2008.

 Chiar dacă șacalul face parte din categoria mamiferelor de interes comunitar, așa cum reiese și din OUG 57/2007 și știindu-se bine faptul că pentru măsurile de management sunt necesare mai întâi acțiuni concrete de monitorizare și determinare a efectivelor de către specialiști avizați, ca și monitori constanți ai evoluției cercetării șacalului în România, membrii secției de ecologie a Organizației Crispus Sibiu atrag atenția asupra lipsei de interes din partea autorității centrale de mediu pentru un fenomen cu implicații socioeconomice și ecologice majore.

 Întârzierea acțiunilor de monitorizare a sistemelor ecologice specifice șacalului și necunoașterea efectivelor actuale, acțiuni ce revin dealtfel, prin lege, Ministerului Mediului și Pădurilor, duce doar la confuzie în rândul vânătorilor și a populației, permițându-se și favorizându-se acțiuni ilegale de exterminare agresivă a indivizilor de șacal auriu noi apăruți în zone unde autoritatea națională de management al vânătului nu mai controlează fondurile de vânătoare, evaluările făcându-se superficial și acțiunile de braconaj fiind practic neamendate.

 Propunerea de proiect cu codul LIFE12 BIO/RO/000492 nu va putea fi evaluată favorabil de către programul de finanțare european fără participarea prin cofinanțare cu suma de 99.297 Euro. 

 Proiectul are un buget total de 183.308 Euro și în cazul în care ar fi fost selecționat s-ar fi desfășurat pe parcursul a 4 ani de zile în 5 arii naturale din România, Bulgaria, Grecia și Serbia printre care, 2 terenuri de vânătoare din județul Timiș și o zonă strict protejată din Delta Dunării.

 Secția de ecologie a ONG Crispus Sibiu a început monitorizarea sistemelor ecologice specifice șacalului în anul 2010 și colaborează constant cu specialiști din cadrul RNP Romsilva, Muzeul Grigore Antipa și Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării. Acțiunile periodice de monitorizare au continuat în luna Octombrie 2012 în arii naturale din județul Olt, în zona de control din Dobrogea și în Delta Dunării.

 Fără o cunoaștere a speciilor noi și o analiza profunda a relațiilor ecologice pe care aceste specii le desfășoară în ariile naturale nu putem urma deviza ministrului mediului pentru a asigură sănătatea și viitorul nostru prin “eco-educație ca și investiție durabilă”.  Sistemele ecologice sănătoase sunt obținute prin menținerea biodiversității și a calității mediului înconjurător, care fără aplicarea de investiții din partea organismelor științifice  și a administrațiilor naționale nu se pot îndeplini.

Despre ORGANIZATIA CRISPUS

Organizatia neguvernamentala de tineret Crispus a fost fondata pe 4 ianuarie 1999 de 24 de tineri cu interese diverse in cultura, educatie, informare, ecologie, sport, turism si activitati sociale.