Noul prefect al judeţului Satu Mare îşi propune o reală apropiere a administraţiei publice de cetăţeni şi problemele lor

Satu Mare - 28 iulie 2004

Comunicat tip General in Administratie Publica

Fisiere atasate:

1385-img-0028.jpg

În prezenţa preşedintelui Camerei Deputaţilor, domnul Valer Dorneanu, ministrului delegat pentru Administraţia Publică, domnul Gheorghe Emacu, directorilor de instituţii publice deconcentrate şi a reprezentanţilor mass-media locale, în data de 27 iulie s-a desfăşurat, în sala mică de şedinţe a Palatului Admsinistrativ, festivitatea de instalare a domnului Valer Marian în funcţia de prefect al judeţului Satu Mare.

În prezenţa preşedintelui Camerei Deputaţilor, domnul Valer Dorneanu, ministrului delegat pentru Administraţia Publică, domnul Gheorghe Emacu, directorilor de instituţii publice deconcentrate şi a reprezentanţilor mass-media locale, în data de 27 iulie s-a desfăşurat, în sala mică de şedinţe a Palatului Admsinistrativ, festivitatea de instalare a domnului Valer Marian în funcţia de prefect al judeţului Satu Mare.
În deschiderea şedinţei, domnul ministru Gheorghe Emacu a dat citire textului Hotărârii Guvernului 1131/ 2004 prin care domnul Valer Marian a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Satu Mare. Domnul ministru a afirmat că numirea noului prefect la Satu Mare survine într-un moment în care a intrat în vigoare Legea privind instituţia prefectului, act normativ care conferă competenţe sporite prefectului ca şi reprezentant al Guvernului în teritoriu, prin creşterea rolului său în coordonarea instituţiilor publice deconcentrate şi implementarea programelor şi strategiilor guvernamentale. Ministrul pentru Adminstraţia Publică a ţinut să mulţumească fostului prefect Gheorghe Ciocan, actualmente vicepreşedinte al Consiliului judeţean, pentru rezultatele obţinute în cei trei ani de activitate, iar despre echipa de la nivelul Prefecturii dar şi a celorlalte instituţii publice a avut aprecieri pozitive, afirmând că „sunt adevăraţi profesionişti”.
Prezent la festivitate atât în calitatea de preşedinte al Camerei Deputaţilor cît şi de responsabil de zonă din partea conducerii centrale a PSD, domnul Valer Dorneanu a ţinut să-şi exprime încrederea în calităţile profesionale ale noului prefect al judeţului Satu Mare în îndeplinirea misiunii ce-i revine prin natura funcţiei, precum şi certitudinea că va reuşi să fie un element de echilibru în judeţ, Satu Mare fiind un judeţ cu o imagine bună la nivel naţional în privinţa climatului de stabilitate socială.
În cuvântul rostit în cadrul festivităţii, domnul prefect Valer Marian şi-a exprimat gratitudinea faţă de primul-ministru al României şi ceilalţi membri ai Guvernului pentru încrederea care i-a fost acordată prin numirea în funcţie, iar preocuparea sa va fi de apropriere a administraţiei de cetăţeni şi problemele lor, transpunerea în practică a programelor guvernamentale şi respectarea legalităţii în toate domeniile de competenţă.

Despre PREFECTURA JUDEŢULUI SATU MARE

Şedinţa festivă a fost urmată de o scurtă conferinţă de presă în care domnul prefect Marian a prezentat reprezentanţilor mass-media locale priorităţile activităţii sale pentru perioada imediat următoare, reiterând faptul că va manifesta o totală transparenţă în relaţia cu presa, element esenţial pentru ca activitatea prefectului să fie corect percepută de populaţia judeţului. Un aspect căruia i se va acorda o importanţă deosebită îl va constitui audienţele, care se vor desfăşura atât la sediu cât şi în teritoriu, cadru în care cetăţenii îşi vor putea prezenta problemele cu care se confruntă şi astfel se vor putea căuta soluţii eficiente pentru rezolvarea lor.
Sorin Martin-Vereş,
purtător de cuvânt
prfsm@cjsm.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/prefectura-judetului-satu-mare/noul-prefect-al-judetului-satu-mare-isi-propune-o-reala-apropiere-a-administratiei-publice-de-cetateni-si-problemele-lor