Condiţiile de concesionare a activităţii de salubritate a municipiului Fălticeni au fost renegociate

Falticeni - 30 martie 2004

Comunicat tip General in Administratie Publica

În urma renegocierii stabilite în şedinţa ordinară a lunii februarie, datorită privatizării operatorului serviciului public de salubritate SC GOSCOM SA Fălticeni, Consiliul Local Fălticeni a aprobat contractul de concesiune a serviciului public de precolectare, colectare, transport şi depozitare a rezidurilor solide.

Durata noului contract de concesiune este de 8 ani şi intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie. Preţurile plătite de beneficiarii serviciilor SC GOSCOM vor fi actualizate trimestrial în cursul de referinţă leu/euro şi se vor aplica începând cu 1 iulie 2004.
Dintre obligaţiile asumate de SC GOSCOM prin semnarea noului contract de concesiune menţionăm: dotarea cu europubele a tuturor blocurilor până la sfârşitul acestui an, colectarea şi valorificarea PET – urilor, să asigure o creştere permanentă a eficienţei şi calităţii serviciului prestat etc.
SC GOSCOM SA a preluat în sarcina sa întreaga responsabilitate legată de exploatarea, întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea serviciului public contractat şi a echipamentelor existente şi viitoare aferente, cu excepţia depozitului de deşeuri pentru care vor fi promovate programe de amenajare, modernizare, în comun cu Consiliul Local Fălticeni.

Despre Primaria Municipiului Falticeni

Compartiment mass-media
ref. Alexandru Mitu

massmedia@falticeni.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/primaria-municipiului-falticeni/conditiile-de-concesionare-a-activitatii-de-salubritate-a-municipiului-falticeni-au-fost-renegociate