Funcţionarii publici din Primăria Fălticeni protestează faţă de măsurile stabilite de Guvernul României pentru reducerea birocraţiei

Falticeni - 8 octombrie 2004

Comunicat tip General in Administratie Publica

În lipsa unei reacţii ferme a conducerii sindicatului primăriei, o parte a funcţionarilot publici fălticeneni au înaintat un protest scris conducerii Uniunii Sindicatelor Funcţionarilor Publici din România.

În „lumina ultimelor directive de partid şi de stat” care este poziţia U.S.F.P.R. ? Ne referim la Hotărârea de Guvern privind aprobarea Programului de măsuri pentru reducerea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul.
Legea salarizării funcţionarilor publici a fost promisă de 3 – 4 ani dar în loc de aceasta avem prezenta hotărâre supliment la celelalte legi şi hotărâri (LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici etc.). Nu are nici un fel de importantă faptul că funcţionarii publici la care se face referire au un salariu net de maxim 4.000.000 lei, (ne referim la administraţia publică locală) că “formarea continuă” o facem pe banii noştri dacă vrem (şi oricum nu ajută la nimic în “dezvoltarea carierei” vezi HG nr. 1209 din 14 octombrie 2003).
“Tratamentul” de care te bucuri ca funcţionar e unul privilegiat. Pe de o parte contribuabilul (pe buna dreptate, de cele mai multe ori) aşteaptă sa fii la dispoziţia lui, chiar şi atunci când gradul său de civilizaţie lasă de dorit (eufemistic vorbind), iar pe de altă parte “onor” Guvernul care aşteaptă sa fii un “funcţionar public fără prihană” dar şi fără masă, casă şi somn. Mai bine s-ar angaja roboţei în administraţia publică – nu au nevoie nici de hrană, nici de odihnă şi mai ales nu au nevoie de salar. Şi am putea continua foarte mult timp.
Concluzia ar fi: care este atitudinea şi în special ce va face U.S.F.P.R în această privinţă. Nu am auzit mare lucru despre acţiunile organizate. Despre profesori s-a vorbit peste tot – televiziune, presa scrisă… Dar despre funcţionari auzim doar cât de corupţi sunt. Nu contestăm cazurile de corupţie. Dar nu toţi sunt aşa. Nu credem că se poate generaliza.
Este treaba U.S.F.P.R, pe de o parte să lupte pentru drepturile membrilor săi, iar pe de alta să informeze opinia publică despre problemele reale ale acestei categorii profesionale, dar din pacate nu se prea vede activitate în acest sens. Probabil că veti spune că exagerăm, dar cel mai concludent exemplu poate fi site-ul Uniunii Sindicatelor Funcţionarilor Publici din România. Informaţia oferită este puţină, irelevantă şi posibilităţile de contact minime (forumul e sublim dar lipseşte cu desăvârşire).
În speranţa că acest protest va fi privit nu ca un reproş neîntemeiat ci ca un semnal, asteptăm cu nerăbdare poziţia U.S.F.P.R.

Despre Primaria Municipiului Falticeni

Mass-media
ref. Alexandru Mitu

massmedia@falticeni.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/primaria-municipiului-falticeni/functionarii-publici-din-primaria-falticeni-protesteaza-fata-de-masurile-stabilite-de-guvernul-romaniei-pentru-reducerea-birocratiei