Pensionarii gestionează casa mortuară

Falticeni - 4 martie 2004

Comunicat tip General in Social

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor va administra începând cu luna martie Casa Mortuară a municipiului Fălticeni, a cărui proprietar este Consiliul Local Fălticeni.

Primarul Ghiorghi Cornia a dat curs solicitărilor venite din partea conducerii C.A.R.P. Fălticeni şi a Ligii pensionarilor P.S.D. Fălticeni, promovând pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local,proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a imobilului „Casa mortuară” către C.A.R.P. Fălticeni.
În motivaţia care a însoţit cererea adresată primarului Ghiorghi Cornia, conducerea C.A.R.P. Fălticeni a motivat intenţia îmbunătăţirii condiţiile prestării serviciilor de pompe funebre, de a contribui în mare măsură la soluţionarea unor probleme sociale ale pensionarilor, inclusiv prin desfacerea articolelor necesare înmormântării.
Casa Mortuară Fălticeni a fost administrată de către Protoieria Fălticeni care a procedat la subînchirierea unor spaţii din imobil, fără avizul proprietarului.

Despre Primaria Municipiului Falticeni

Compartiment mass-media
ref. Alexandru Mitu

massmedia@falticeni.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/primaria-municipiului-falticeni/pensionarii-gestioneaza-casa-mortuara