Planul Urbanistic General al Sibiului

Sibiu - 26 mai 2004

Comunicat tip General in Administratie Publica

La sediul Ordinului Arhitecţilor din România, filiala Sibiu, a avut loc zilele trecute o întâlnire publică şi vernisajul expoziţiei “PUNCT DE ÎNTÂLNIRE – SIBIU”. În cadrul expunerii, a fost prezentat Studiul de fundamentare pentru Planul Urbanistic General al municipiului Sibiu.La sediul Ordinului Arhitecţilor din România, filiala Sibiu, din str. Tribunei nr. 6, a avut loc zilele trecute o întâlnire publică şi vernisajul expoziţiei “PUNCT DE ÎNTÂLNIRE – SIBIU”. În cadrul expunerii care a însoţit vernisajul, a fost prezentat Studiul de fundamentare pentru Planul Urbanistic General al municipiului Sibiu - "Strategie de dezvoltare a întregului oraş".
Grupul Planwerk este cel care a fost ales de municipalitate pentru a elabora Planul Urbanistic General al municipiului. În februarie, Primăria împreună cu grupul Planwerk a organizat o masă rotundă pentru dezvoltarea urbană a municipiului Sibiu, din dorinţa de a arăta rezultatele la care se ajunsese până în acel moment, în cadrul studiului.
La întâlnirea de luni, reprezentanţii Planwerk au expus Studiul în faţa primarului Klaus Johannis, a arhitectului şef al oraşului, Szabolcs Guttmann, a numeroşilor arhitecţi sibieni şi a tuturor celor interesaţi. Expoziţia proiectului va rămâne deschisă timp de două săptămâni, intrarea fiind gratuită.
Reprezentanţii Planwerk au arătat că scopul noului plan este de a armoniza dezvoltarea economică şi de a pregăti oraşul pentru dezvoltarea viitoare.
Într-o primă fază, s-a făcut o analiză detaliată a situaţiei actuale a oraşului. “Bazându-ne pe zonificarea actuală, am elaborat un concept pentru dezvoltarea viitoare, care e structurat pe cinci teme: dezvoltarea teritorială a structurii urbane, restructurarea intraurbană, spaţiul public, peisajul şi traficul”, a arătat dipl. Ing. Michael Buck.
Toate aceste aspecte au fost detaliate, după ce arhitectul Eugen Pănescu a făcut prezentarea situaţiei actuale, privind zonele verzi, barierele topografice, traficul, obiectivele economice, tendinţele de dezvoltare
Conceptul pentru dezvoltarea viitoare cuprinde propuneri pentru evoluţia oraşului şi planuri de măsuri.
Iată detalii din capitolele conceptului:
1.Dezvoltarea teritorială a structurii urbane – stabilirea unor linii foarte clare de dezvoltare. Într-o primă fază, umplerea în liniile teritoriale actuale, şi nu extinderea oraşului, extindere care rămâne totuşi posibilă.
2.Restructurarea intraurbană – măsuri: reabilitarea condiţiilor de locuit, reconversia şi restituirea unor spaţii publice.
3.Spaţiu public – exemple: lunca Cibinului, cu cel mai mare potenţial, să fie o centură verde, să fie reintegrată în viaţa oraşului (spaţiu de întâlniri, de agrement); stabilirea unor centre de cartier (pieţe, piaţete, cu rol şi de aprovizionare dar şi social – locuri de întâlnire etc)
4.Peisaj – se propune realizarea reţelei de artere verzi, precum şi păstrarea unor suprafeţe verzi de rezervă la periferia actuală a oraşului; în cazul în care oraşul se extinde aceste zone verzi să se păstreze.
5.Trafic – definitivarea inelului de ocolire a zonei centrale şi dezvoltarea unor reţele radiale, din centru spre cartiere. Măsuri: extinderea reţelei de trafic, reconfigurarea spaţiilor stradale existente.
La finalul prezentării, au fost luate în discuţie zonele de intervenţie, cu exemple cum ar fi Lacul Binder (propuneri: reorganizarea unui cartier de locuit, cu dotările necesare, cu o dezvoltare graduală, pe etape, spre vest, având în vedere şi tendinţa de dezvoltare a Zonei Industriale Vest) şi Zona Industrială Vest.
Toată prezentarea a fost ilustrată cu imagini reprezentând situaţia prezentă faţă în faţă cu situaţia propusă. Proiectul rămâne expus la O.A.R. timp de două săptămâni.

Despre Primaria Municipiului Sibiu

Biroul de presa al Primariei Sibiu
0269.208.800
press@primsb.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/primaria-municipiului-sibiu/planul-urbanistic-general-al-sibiului