Alerta: Data limita de depunere a proiectelor este de 15 Iulie 2015 – Programul de dezvoltare

Locul desfasurarii: Attosoft SRL, http://attosoft.ro

Organizator: AttoSoft SRL

Alerta: Data limita de depunere a proiectelor este de 15 Iulie 2015 – Programul de dezvoltare

Compania AttoSOFT vă stă la dispoziţie, prin specialiştii săi, în a realiza documentaţia necesară accesării fondurilor europene nerambursabile din programul de finanţare. Bugetul alocat programului pentru anul bugetar 2015 este de 30.000.000 lei pentru acordarea de alocatii financiare neramursabile. Beneficiarii eligibili primesc o valoare a ajutorului de maximum: 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA). Valoarea maxima a ajutorului nu poate depasi suma de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar.

AttoSOFT, prin specialiştii săi din Departamentul de Consultanţă pe Fonduri Europene, vine în sprijinul agenţilor economici care doresc să întocmească proiecte, pe următoarele activităţi eligibile:

– achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video, etc.);– achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;– achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;– achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;– achizitionarea de echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru – inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare;– investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;– achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale (conform HG nr. 2139/2004).– realizarea unui site  pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate;

Relatii la telefon 0236 470000

www.attosoft.ro

Despre ATTOSOFT S.R.L.

AttoSOFT furnizează prompt şi cu profesionalism soluţii informatice inovatoare şi de cea mai bună calitate, firmelor mijlocii şi mari din România pentru a le creşte competitivitatea în domeniul lor de activitate.

Programele AttoSOFT (program / programe de contabilitate, salarii, gestiune, programe financiar-contabile, ERP, mijloace fixe, CRM, OLAP, Business Intelligence, gestionare parc auto: service şi piese auto, automatizarea fortei de vanzare, productie, leasing, restaurant, hotel), sunt create cu un scop bine precizat: crearea de plus-valoare pentru utilizatorii acestor aplicaţii.

In spatele acestui imperativ se află toate beneficiile pe care cei 12 ani de experienţă ne permit să le punem la dispoziţia dumneavoastră:
- Eficienţă crescută prin manipularea inteligentă a informaţiei;
Cel mai eficient manager este acela bine informat. Cel mai apreciat angajat este cel care oferă informaţiile la timp managerului său. Plecând de la aceste cerinţe de bază, am creat program / programe integrate, în care datele sunt introduse o singură dată şi în care sunt eliminate operaţiunile repetitive, de rutină, prin automatizarea lor.
-Uşurinţa în exploatare si circulaţia inteligentă a informaţiei între diversele module ale programelor AttoSOFT este caracteristica de bază a aplicaţiilor noastre.
- Soluţii create in mediul de afaceri românesc, de către specialişti români.

Capacitatea unui program (de contabilitate, gestiune, productie, automatizarea fortei de vanzare, etc.) de a se adapta tuturor cerinţelor reale ale pieţei românesti a fost unul din motivele pentru care aplicaţiile noastre au fost preferate altor programe. Sugestiile şi ideile clienţilor sunt preluate şi analizate, rezultatele reflectându-se prin munca programatorilor noştri în noile versiuni şi update-uri ale programelor.
Confirmare pana la data: 3 iulie 2015

Participare: Intrare libera