Lansarea proiectului: "Servicii psiho-educaționale integrate de prevenție și reducere a abandonului școlar"

Cluj - Napoca - 13 iulie 2018

Comunicat tip General in Educatie / Cultura, Social, Stiinta / Cercetare

Proiectul POCU 74/18/103843 - "Servicii psiho-educaționale integrate de prevenție și reducere a abandonului școlar" se plasează într-un context în care problematica abandonului școlar a devenit un punct cheie pe agenda națională și europeană.

.

.

 Lansarea proiectului va avea loc luni, 16.07.2018, ora 12:00, la punctul de lucru al Cognitrom S.R.L. din Piața 14 Iulie nr.18, Cluj – Napoca. 

COGNITROM

        În România, rata părăsirii timpurii a școlii se situează cu mult peste media Uniunii Europene, programele de prevenire și de remediere a acestui fenomen fiind încă limitate. Sprijinul insuficient pentru elevii aparținând grupurilor minoritare (inclusiv a celor de etnie romă), lipsa de comunicare între sistemul educațional și părinți/comunitate, lipsa consilierilor/psihologilor școlari pentru a-i ajuta pe copiii cu cerințe educaționale speciale, sunt doar câțiva dintre factorii asociați fenomenului de părăsire timpurie a școlii. Veniturile materiale insuficiente, motivația scăzută a elevilor pentru școală, lipsa de implicare a familiei, nivelul de educație al părinților și modul de a percepe beneficiile școlarizării în familie adâncesc decalajele dintre grupurile vulnerabile și restul populației.

   Proiectul propus de Cognitrom S.R.L. în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj va dezvolta servicii integrate de prevenire și de reducere a fenomenului de părăsire timpurie a școlii, printr-o abordare multinivelară (implicând în activitățile propuse: elevi, părinți/tutori, cadre didactice/personal de sprijin) și pluridisciplinară (psihologică și educațională) a fenomenului, dar și sustenabile prin accesibilitate crescută (crearea unei comunități de specialiști care să asigure creșterea accesului copiilor/părinților și școlilor la personal de sprijin și auxiliar).

Proiectul se derulează în perioada 17 mai 2018 – 16 mai 2021.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general: Prevenția și reducerea abandonului școlar prin servicii psiho-educaționale integrate și sustenabile.

Obiective specifice:

(1)   Prevenția și reducerea abandonului școlar prin servicii de informare, consiliere și intervenție precoce pentru copiii antepreșcolari, preșcolari și părinții acestora. Optimizarea tranziției de la ciclul prescolar la clasa pregătitoare.

(2)   Reducerea abandonului școlar în ciclul primar și gimnazial prin măsuri integrate de consiliere psiho-educațională, intervenție remedială și orientare școlară și profesională. Optimizarea tranziției dintre ciclurile educaționale.

(3)   Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor oferite de personalul auxiliar și de sprijin (psihologi, logopezi, consilieri școlari) prin dezvoltarea unor programe de evaluare și intervenție, bazate pe TIC, în sprijinul copiilor/elevilor din medii defavorizate.

(4)   Dezvoltarea competențelor personalului didactic și de sprijin pentru utilizarea serviciilor psiho-educaționale integrate de preventie și reducere a abandonului școlar.

 

Activitățile proiectului

A1: Managementul proiectului

A2: Identificarea și selecția grupului țintă

A3: Servicii de informare, consiliere și intervenție precoce pentru copiii antepreșcolari, preșcolari și părinții acestora

A4: Activități pregătitoare pentru preșcolarii care intră în clasa pregătitoare

A5: Servicii de consiliere psiho-educațională, informare și orientare pentru elevii cu risc de abandon școlar

A6: Furnizarea programului "Școala după școală"

A7: Activități pregătitoare pentru trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial și de la gimnaziu la liceu / școală profesională

A8: Creșterea accesului copiilor / familiilor și școlilor la servicii îmbunătățite și diversificate oferite de personalul de sprijin și auxiliar

A9: Dezvoltarea profesională a personalului didactic și de sprijin (consilieri școlari, psihologi, logopezi, psihopedagogi) pentru utilizarea serviciilor integrate

Rezultate așteptate

    20 antepreșcolari vor beneficia de activități de familiarizare cu mediul de gradiniță
    200 preșcolari vor beneficia de intervenții psiho-educaționale individualizate integrate
    480 elevi, din ciclul primar și gimnazial, vor beneficia de servicii personalizate de: consiliere psiho-educațională, intervenție remedială, orientare școlară și profesională
    700 părinți/tutori vor beneficia de mentorat, din care: 120 părinți/tutori vor beneficia și de programe de educație parentală
    280 cadre didactice/personal de sprijin vor beneficia de programe de dezvoltare profesională

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 6.441.371,29 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 5.337.307,01 lei

 

Lansarea proiectului va avea loc luni, 16.07.2018, ora 12:00, la punctul de lucru al Cognitrom S.R.L. din Piața 14 Iulie nr.18, Cluj – Napoca.

Despre COGNITROM SRL

Cognitrom este o unitate de cercetare-dezvoltare, acreditată de Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică (ANCS) conform legii 324/2003 şi H.G. nr. 551/2007, Decizie nr. 9688/30.06.2008.