Dublu eveniment - 'La aniversară' Amita Bhose şi lansare 'Proza literară a lui Eminescu şi gândirea indiană', de Amita Bhose

BUCURESTI - 23 februarie 2010

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Editura Cununi de stele şi Biblioteca Ioan Slavici vă invită „La aniversară” vineri, 26 februarie, ora 16,30 la sediul Bibliotecii Ioan Slavici din Bucureşti, str. Radu Beller nr. 26 (lângă piaţa Dorobanţi).În cadrul evenimentului (programat iniţial pentru 9 februarie şi amânat din cauza vremii) vor fi evocate opera şi viaţa traducătoarei, scriitoarei, cercetătoarei, profesoarei AMITA BHOSE şi va fi lansată cartea Proza literară a lui Eminescu şi gândirea indiană.


Proza literară… poate fi considerată o continuare a tezei de doctorat publicată sub titlul Eminescu şi India, studiul dezvoltând pe larg amprentele filozofiei indiene în proza eminesciană. Cucerită de bogăţia literaturii române şi pasionată cu predilecţie de opera eminesciană, descoperind afinităţi între gândirea indiană şi cea românească, Amita Bhose şi-a dedicat activitatea punerii în evidenţă a multiplelor aspecte comune celor două culturi, române şi indiene, a universalităţii lui Eminescu. Pentru cercetătoare, Eminescu este un kavi (poet-înţelept) iar dorinţa sa „de a cerceta operele lui Eminescu a avut originea în respectul profund faţă de poet. Genialitatea constă atât în talentul înnăscut, cât şi în cultura însuşită; nu poţi ignora nici unul dintre aceşti factori. Dacă n-aş fi conştientă de marea sa originalitate şi unicitate, nici nu mi-aş fi închinat atâţia ani din viaţă cercetării operei sale. Nu mi-am imaginat că era nevoie să subliniez originalitatea sau genialitatea lui Eminescu”.

Scurtă biografie AMITA BHOSE

Născută la Calcutta în 1933, într-o familie cu o bogată activitate culturală şi ştiinţifică, absolvă Facultatea de Chimie, Fizică şi Matematică a Universităţii din Calcutta, în 1953. În 1959, împreună cu soţul său, inginer geolog, vine în România, înscriindu-se la un curs de limbă şi literatură română, pentru doi ani. Se reîntoarce în India unde debutează în presa indiană cu articolul Rabindranath în România. E începutul unui lung şir de articole, în bengali şi engleză, despre cultura şi literatura română, din care face şi traduceri. În 1965 absolvă Facultatea de Bengali-Engleză la Universitatea din Calcutta iar în 1971 se înscrie la doctorat, cu o bursă din partea statului român, la Facultatea de Limbă şi Literatură Română din cadrul Universităţii Bucureşti. Din 1971 până la moartea sa va trăi în România, „ţara pe care a iubit-o poate mai mult decât mulţi dintre români şi a slujit-o cu inteligenţa şi condeiul ei” (Zoe Dumitrescu-Buşulenga). În India publică traduceri în bengali din poezia română contemporană, din Sadoveanu, Marin Sorescu, iar piese ale lui I.L. Caragiale, Mihail Sebastian văd lumina rampei. În 1969 apare, în bengali, volumul Eminescu: Kavita (Poezii), prima traducere a lui Eminescu în India şi prima traducere a lui Eminescu în spaţiul asiatic.

Începând cu 1972 predă un curs facultativ de limba şi literatura bengali la Universitatea din Bucureşti şi în acelaşi an primeşte Premiul Uniunii Scriitorilor pentru traducerea lui Eminescu în bengali. Din 1978 e angajată lector la Catedra de limbi orientale, predând, numai în română, cursuri practice de sanscrită şi bengali şi cursuri teoretice de civilizaţie şi estetică indiană. Redactează un Curs de bengali (1974), urmat de Dicţionarul bengali-român (1985) şi Manualul de bengali (1988), toate trei scrise de mână, cu ajutorul studenţilor săi, tipografiile nedeţinând caractere bengaleze.

Pe lângă activitatea didactică, Amita Bhose are o bogată activitate de traducător din bengali în română: Proverbe şi cugetări bengaleze, Povestea prinţului Sobur (basme bengaleze), Scrisori rupte (antologie de scrisori ale lui Rabindranath Tagore, prima traducere în română a antologiei realizată direct din bengali). Stabileşte textul Gramaticii sanscrite mici de Fr. Bopp, tradusă de Eminescu şi rămasă în manuscris, însoţindu-l de aparatul critic respectiv. Textul va fi publicat în 1983 în volumul XIV al Operelor lui Eminescu, editate de Editura Academiei. În 1978, Editura Junimea publică teza sa de doctorat sub titlul Eminescu şi India. Cartea este republicată în 2009 la editura Cununi de stele.

În presa străină şi românească, de-a lungul vieţii, a publicat, în periodice, peste 56 de traduceri din literatura română în bengali şi din bengali în română, peste 90 de articole şi studii. A susţinut mai mult de 100 de conferinţe şi emisiuni radiofonice şi a acordat peste 20 de interviuri pe teme culturale.
Locaţie:
Biblioteca Ioan Slavici.
Str. Radu Beller, Nr. 26, Sector 1, Bucureşti
Metrou – Staţia Piaţa Aviatorilor.
Autobuze: 131, 301, 331, 335, 330, 182, 282 – Staţia Piaţa Dorobanţilor

Despre Sc News Desk Media SRL

Despre viaţă şi operă:
www.amitabhose.net

Despre cărţile publicate în română:
www.edituracununidestele.ro

Detalii şi confirmare participare:
Carmen Muşat-Coman
office@edituracununidestele.ro
www.edituracununidestele.ro

office@edituracununidestele.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/sc-news-desk-media-srl/dublu-eveniment-la-aniversara-amita-bhose-si-lansare-proza-literara-a-lui-eminescu-si-gandirea-indiana-de-amita-bhose