O nouă apariţie editorială la editura Cununi de stele: Dialoguri cu Amita Bhose. Eminescu este magnetul care mă atrage spre România

BUCURESTI - 17 mai 2010

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Cartea de faţă reuneşte interviurile acordate de Amita Bhose între anii 1977-1991, avându-l ca subiect pe Eminescu. Primul contact cu poezia eminesciană, emoţia întâlnirii cu doamna Zoe Dumitrescu-Buşulenga, parcursul inedit al tezei de doctorat, dificultăţile dar şi satisfacţiile traducerii lui Eminescu în limba bengali, indianismul lui Eminescu, analiza confluenţelor dintre Eminescu şi Tagore, drumul nebătut al cercetării operei eminesciene, universalitatea poetului sunt doar câteva dintre temele abordate aici, aducând mărturii inedite pentru istoria eminescologiei.


În peisajul cultural românesc, cercetătoarea, scriitoarea, traducătoarea şi profesoara Amita Bhose are un loc aparte. Născută la Calcutta în 1933, într-o familie cu o bogată activitate culturală şi ştiinţifică, absolvă Facultatea de Chimie, Fizică şi Matematică a Universităţii din Calcutta, în 1953. În 1959, împreună cu soţul său, inginer geolog, vine în România, înscriindu-se la un curs de limbă şi literatură română, pentru doi ani. Se reîntoarce în India unde debutează în presa indiană cu articolul Rabindranath în România. E începutul unui lung şir de articole, în bengali şi engleză, despre cultura şi literatura română, din care face şi traduceri. În 1965 absolvă Facultatea de Bengali-Engleză la Universitatea din Calcutta iar în 1971 se înscrie la doctorat, cu o bursă din partea statului român, la Facultatea de Limbă şi Literatură Română din cadrul Universităţii Bucureşti, îavând-o ca îndrumătoare pe prof.univ.dr. Zoe Dumitrescu-Buşulenga.

Din 1971 până la moartea sa va trăi în România, „ţara pe care a iubit-o poate mai mult decât mulţi dintre români şi a slujit-o cu inteligenţa şi condeiul ei” (Zoe Dumitrescu-Buşulenga). În India publică traduceri în bengali din poezia română contemporană, din Sadoveanu, Marin Sorescu, iar piese ale lui I.L. Caragiale, Mihail Sebastian văd lumina rampei. În 1969 apare, în bengali, volumul Eminescu: Kavita (Poezii), prima traducere a lui Eminescu în India.

Revenirea în România, în 1971, are şi resorturi sentimentale: „După moartea tatălui meu, va mărturisi dânsa într-un interviu, m-am întors în România ca să caut un ungher de afecţiune în mijlocul poporului român”.
Din 1972 i se oferă ţinerea unui curs facultativ de limba şi literatura bengali la Universitatea din Bucureşti şi în acelaşi an primeşte Premiul Uniunii Scriitorilor pentru traducerea lui Eminescu în bengali. Din 1978 e angajată lector suplinitor la Catedra de limbi orientale, predând, numai în română, cursuri practice de sanscrită şi bengali si cursuri teoretice de civilizaţie şi estetică indiană. Redactează un Curs de bengali (1974), urmat de Dicţionarul bengali-român (1985) şi Manualul de bengali (1988), toate trei scrise de mână, cu ajutorul studenţilor săi, tipografiile nedeţinând caractere bengaleze. De-a lungul anilor, generaţii de studenţi au cunoscut, graţie dăruirii sale, limba şi literatura lui Tagore, publicând traduceri în revistele literare ale vremii şi susţinând spectacole în sanscrită şi bengali.

Pe lângă activitatea didactică, Amita Bhose are o bogată activitate de traducător din bengali în română: Proverbe şi cugetări bengaleze, Povestea prinţului Sobur (basme bengaleze), Scrisori rupte (antologie de scrisori ale lui Rabindranath Tagore, prima traducere în română a antologiei realizată direct din bengali). Stabileşte textul Gramaticii sanscrite mici de Fr. Bopp, tradusă de Eminescu şi rămasă în manuscris, însoţindu-l de aparatul critic respectiv. Textul va fi publicat în 1983 în volumul XIV al Operelor lui Eminescu, editate de Editura Academiei. În 1978, Editura Junimea publică teza sa de doctorat sub titlul Eminescu şi India (carte reeditată de Cununi de stele)

În presa străină şi românească, de-a lungul vieţii, a publicat, în periodice, peste 56 de traduceri din literatura română în bengali şi din bengali în română, peste 90 de articole şi studii. A susţinut mai mult de 100 de conferinţe şi emisiuni radiofonice şi a acordat peste 20 de interviuri pe teme culturale.

Despre Sc News Desk Media SRL

Cartea poate fi achiziţionată atât din librării cât şi de la editură, prin mandat poştal.


www.edituracununidestele.ro
office@edituracununidestele.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/sc-news-desk-media-srl/o-noua-aparitie-editoriala-la-editura-cununi-de-stele-dialoguri-cu-amita-bhose-eminescu-este-magnetul-care-ma-atrage-spre-romania