SIVECO Romania prezenta la Forumul Economic 'European Challanges' Krynica 2006

BUCURESTI - 12 septembrie 2006

Comunicat tip General in IT&C

SIVECO Romania - prezenta activa in procesul de aliniere a Romaniei la standardele europene

Recent, între 6 şi 9 septembrie 2006, s-a desfãşurat la Krynica Zdroj, Polonia, a XVI-a ediţie a Forumului Economic, „European Challanges”, ale cãrui dezbateri s-au axat pe tematica „Identitãţii europene”.

Organizat de Fundaţia Institutului pentru Studii Estice din Polonia (Institute for Eastern Studies), forumul, recunoscut deja ca un veritabil Davos al Europei Centrale şi de Est, a reunit peste 1600 de participanţi din peste 40 de ţãri din Europa, Asia şi America. Lideri de opinie la nivel global din domeniul politic, economic şi socio – cultural au dezbãtut, în cadrul a aproape 100 de sesiuni, aspecte legate de noile tendinţe ale dezvoltãrii economice la nivel european.

În cadrul unei sesiuni speciale organizate de ENTERPRISE INVESTORS POLAND şi dedicate României, cu titlul „Romania on the verge of joining EU: an important economic partner for Poland and Europe” („România în pragul integrãrii europene: un important partner economic pentru Polonia şi Europa”), Andy Rãdãşanu, vicepreşedinte şi co-fondator al SIVECO România SA, a prezentat un tablou al oportunitãţilor şi provocãrilor pe care piaţa româneascã le oferã investitorilor strãini.

Pe baza indicatorilor macroeconomici, reprezentantul SIVECO România a punctat principalele oportunitãţi ale pieţei româneşti: gradul înalt de dezvoltare tehnologicã a economiei, cu o implicare semnificativã la nivel guvernamental, potenţialul uriaş al turismului, orientarea comerţului exterior mai ales spre Uniunea Europeanã, proiectele importante de privatizare şi, nu în ultimul rând, numãrul relativ mare de IMM-uri. Cât priveşte provocãrile ce stau în faţa potenţialilor investitori, acestea se referã la reformele importante din domeniul agricol şi, respectiv, financiar, cât şi la proiectele pe scarã largã pe verticale precum administraţia publicã centralã şi localã, sectorul utilitãţilor, telecomunicaţiile şi domeniul bancar.

Unul dintre domeniile cu potenţial de cooperare economicã între România şi Polonia îl reprezintã piaţa de soluţii EAS (Enterprise Applications Suite) din cadrul sectorului IT. Pe aceastã piaţã, conform studiului IDC 2005, SIVECO România deţine o cotã de 19,3%, consolidându-şi poziţia de cea mai importantã casã româneascã de software. În acest context, consorţiul format din SIVECO România şi ABG Ster Project (din Polonia) a fost desemnat câştigãtor al proiectului de „Dezvoltare a software-ului pentru sistemul IT al Agentiei de Plãţi şi Intervenţie în Agriculturã (APIA) şi IACS”.

Realizarea proiectului – o precondiţie a aderãrii României la Uniunea Europeanã, este urmãritã cu atenţie atât de autoritãţile româneşti, cât şi de oficialii de la Bruxelles. Odată cu acreditarea APIA ca agenţie de plăţi, prevederile Politicii Agricole Comune ale Uniunii Europene vor permite acordarea alocaţiilor de sprijin pentru fermieri (plăţi directe) într-un mod corect şi transparent.

Prezenţa SIVECO România la Forumul Economic „European Challanges” de la Krynica vine ca o nouã recunoaştere a prestigiului de care se bucurã compania la nivel european, fiind un pas important în stabilirea unor viitoare parteneriate de afaceri.

Despre SIVECO Romania

SIVECO ROMANIA SA
Bd. Maresal Averescu 8-10
Corp Stefan Odobleja
Sector 1, cod 011455
Tel: +40 (21) 3181200, 3181201
Fax: +40 (21) 3181202
SIVECO ROMANIA SA
Bd. Maresal Averescu 8-10
Corp Stefan Odobleja
Sector 1, cod 011455
Tel: +40 (21) 3181200, 3181201
Fax: +40 (21) 3181202
marketing@siveco.ro