Sigle

Programul Operational Competitivitate 2014-2020
Fondul European de Dezvoltare Regionala
Reluarea activitatii curente, conform CAEN 5610

Anunt finalizare proiect Mustang Tour SRL

Cluj-Napoca - 6 august 2021

Comunicat tip General in Media / Publicitate

Mustang Tour SRL cu sediul social in mun. Dej, str. Liviu Rebreanu nr. 19, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J12/3979/2005, cod de identificare fiscala RO 18127733, anunta finalizarea proiectul cu titlul ”Reluarea activitatii curente, conform CAEN 5610, prin sprijin financiar nerambursabil pentru capital de lucru, in contextul crizei provocate de COVID-19, pentru Mustang Tour SRL, judetul Cluj”, proiect nr RUE 8615 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, începand cu data semnarii  contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri /  AIMMAIPE, respectiv 13.04.2021.  

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea financiara a activitatii companiei din  fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate  2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu activitate economica in  unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 2.  

Proiectul are printre principalele rezultate, urmatoarele:  

-mentinerea activitatii pe o perioada de minimum 6 luni,  

-mentinerea numarului locurilor de munca fata de data depunerii cererii, pe o  perioadă de minimum 6 luni, la data acordarii granturilor.  

Valoarea proiectului este de 834813.75 (valoarea totala) din care: 725925 lei grant  si 108888.75 lei cofinanțare.  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul  Operational Competitivitate 2014-2020]  

MUSTANG TOUR SRL  

MUN. DEJ, STR. LIVIU REBREANU NR. 19, JUD. CLUJ  

J12/3979/2005 RO 18127733  

Persoană de contact: ITU ADRIAN  

Telefon: 0744584145  

Email: adrianitu63@gmail.com 

MUSTANG TOUR SRL

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/general-prest-srl/anunt-finalizare-proiect-mustang-tour-srl