Sigle

Programul Operational Competitivitate 2014-2020
Fondul European de Dezvoltare Regionala
Reluarea activitatii curente, conform CAEN 4778

Anunt incepere proiect Alidor SRL

Cluj-Napoca - 9 august 2021

Comunicat tip General in Media / Publicitate

ALIDOR SRL cu sediul social in mun. Gherla, str. Victoriei nr. 9, ap. 3, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J12/1163/2004, cod de identificare fiscala RO 16286481, anunta lansarea proiectul cu titlul ” Reluarea activitatii curente, conform CAEN 4778, prin sprijin financiar pentru capital de lucru, pentru Alidor SRL, judetul Cluj”, proiect nr RUE 10616 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, începand cu data semnarii  contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri /  AIMMAIPE, respectiv 27.07.2021.  

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea financiara a activitatii companiei din  fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate  2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu activitate economica in  unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 2.  

Proiectul are printre principalele rezultate, urmatoarele:  

-mentinerea activitatii pe o perioada de minimum 6 luni,  

-mentinerea numarului locurilor de munca fata de data depunerii cererii, pe o  perioadă de minimum 6 luni, la data acordarii granturilor.  

Valoarea proiectului este de 834813.75 (valoarea totala) din care: 725925 lei grant  si 108888.75 lei cofinanțare.  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul  Operational Competitivitate 2014-2020]  

ALIDOR SRL  

Mun. Gherla, str. Victoriei nr. 9, ap. 3, jud. Cluj 

J12/1163/2004 RO 16286481  

Persoană de contact: BOB DORIN VASILE  

Telefon: 0747111917  

Email: alidor.srl@gmail.com 

ALIDOR SRL

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/general-prest-srl/anunt-incepere-proiect-alidor-srl