Sigle

Programul Operational Competitivitate 2014-2020
Fondul European de Dezvoltare Regionala
Reluarea activitatii curente, conform CAEN 5610

Anunt incepere proiect Clas Decent SRL

Suceava - 6 august 2021

Comunicat tip General in Media / Publicitate

Clas Decent SRL cu sediul social in loc. Poiana Negrii nr. 547A, jud. Suceava, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J33/1326/2005, cod de identificare fiscala RO 18044190, anunta lansarea proiectul cu titlul ”Reluarea activitatii curente, conform CAEN 5610, prin sprijin financiar nerambursabil pentru capital de lucru, in contextul crizei provocate de COVID-19, pentru Clas Decent SRL, judetul Suceava”, proiect nr RUE 10616 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, începand cu data semnarii  contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri /  AIMMAIPE, respectiv 28.07.2021.  

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea financiara a activitatii companiei din  fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate  2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu activitate economica in  unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 2.  

Proiectul are printre principalele rezultate, urmatoarele:  

-mentinerea activitatii pe o perioada de minimum 6 luni,  

-mentinerea numarului locurilor de munca fata de data depunerii cererii, pe o  perioadă de minimum 6 luni, la data acordarii granturilor.  

Valoarea proiectului este de 269268.015 (valoarea totala) din care: 234146.1 lei  grant si 35121.915 lei cofinanțare.  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul  Operational Competitivitate 2014-2020]  

CLAS DECENT SRL  

LOC. POIANA NEGRII NR. 547A, JUD. SUCEAVA  

J33/1326/2005 RO 18044190  

Persoană de contact: ITU ADRIAN  

Telefon: 0744584145  

Email: adrianitu63@gmail.com 

CLAS DECENT SRL

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/general-prest-srl/anunt-incepere-proiect-clas-decent-srl