EDATA faciliteaza implemetarea standardelor Uniunii Europene in administratia publica din Romania

BUCURESTI - 27 iunie 2007

Comunicat tip General in Administratie Publica

EDATA, companie specializata in servicii de management al proceselor de lucru, ofera autoritatilor publice din Romania posibilitatea de a implementa sisteme adecvate de strategie, proiectare si control institutional, respectand standardele impuse de Uniunea Europeana, utilizand o platforma tehnologica moderna de modelare a proceselor interne specifice – ProVision Enterprise 6.0– capabila sa transpuna prevederile legislative intr-un set de modele strategice, organizatorice, de procese, dar si informationale, cu evidentierea problemelor, riscurilor si costurilor aferente.

EDATA faciliteaza implemetarea standardelor Uniunii Europene in administratia publica din Romania

Avand in vedere angajamentele asumate de Romania la capitolul 28 de negociere cu Uniunea Europeana: “Control financiar”, Ministerul Finantelor Publice, prin Ordinul nr. 946/2005*, a instituit masurile necesare pentru elaborarea si/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial ale fiecarei organizatii, inclusiv a procedurilor, formalizate pe activitati, necesare pentru ca institutiile publice sa implementeze managementul conformitatii in acest domeniu. In acceptiunea prevederilor legale aminitite, competenta si performanta trebuie sustinute de instrumente adecvate, care includ aplicatii software si modele de referinta in domeniul administratiei publice.
Modalitatile concrete prin care instrumentul ProVision, furnizat de EDATA, permite institutiilor publice sa fie conforme cu prevederile ordinului mentionat includ o serie de modele strategice, organizatorice, informationale, care raspund cerintelor acestuia:
1.Modelul Regulilor de business - Permite organizarea regulilor dintr-o institutie publica, in functie de scopul acestora, intr-o structura ierarhica, de la general la specific. Statisticile indica o crestere a eficientei globale cu cca 15%, in cadrul institutiilor care au implementat acest model.
2.Modelul proceselor interne - Prin modelarea proceselor interne ale unei primarii, cu ajutorul ProVision, se pot realiza alocarile exacte ale atributiilor, functiilor si sarcinilor fiecarui functionar public. Prin modelarea fluxurilor, managerul institutiei publice poate avea o privire de ansamblu asupra rolurilor necesare desfasurarii optime a activitatii, si poate decide asupra persoanelor carora poate sa le fie delegata responsabilitatea.
3.Modelul capabilitatilor - Organizeaza ierarhic abilitatile potentiale ale institutiei publice si ofera un mecanism de grupare pentru: Resursele umane, Procese, Sisteme etc., in scopul facilitarii serviciilor institutiei.
4.Modelul Organizational - Incadreaza ierarhic toate componentele organizationale ale institutiei analizate. Cu ajutorul instrumentului ProVision aceasta structura se poate usor reconfigura in functie de necesitatile specifice institutiei intr-o anumita perioada de timp.
5.Modelul Obiectivelor - Diagrama de obiective aliniaza obiectivele strategice ale institutiei cu cele de IT, mentinand flexibilitatea sistemelor IT pentru a explora noi oportunitati institutionale. In acest fel, pot fi fixate obiectivele pentru calcularea ROI.
6.Diagrama de Proiecte - Structureaza ierarhic proiectele care urmeaza sa fie implementate in cadrul institutiei publice.
7.Diagrama de Planificare - Structureaza planurile dintr-o institutie publica, ierarhizandu-le.
8.Diagrama de Interactiuni - Incadreaza intr-o structura unitara diferitele entitati (persoane fizice, juridice sau alte autoritati publice) din mediul cu care interactioneaza organizatia analizata pe parcursul operationalizarii proceselor specifice si ne poate conduce la o mai buna intelegere a fluxurilor (ex: informationale, financiare, materiale), suport pentru optimizarea acestora.
9.Diagrama de Impact - Permite impartirea impactului asupra unei organizatii in beneficii, costuri si riscuri, creand astfel o imagine clara asupra factorilor care influenteaza organizarea institutiei si implementarea unor programe sau procese.
10.Serverul Knowledge Exchange - Permite accesul in timp real prin vizualizarea marita prin intermediul unui browser-web, pentru editarea si scalarea datelor si cresterea performantei. Astfel, procesele modelate in ProVision pot fi diseminate in institutie, prin colaborarea on-line (pentru afisarea, modificarea si supravegherea tuturor factorilor implicati in gestiunea proceselor respective).
11.Diagrama de Strategie - Evidentiaza legaturile dintre obiective, probleme, oportunitati, reguli si influente ale mediului exterior. Se obtine astfel o privire de ansamblu asupra intregii strategii organizationale. In acelasi timp, toate relatiile si legaturile intre aceste aspecte ale unei strategii pot fi vizualizate atat grafic, sub forma diagramei de strategie, cat si scriptic, sub forma unui document de sinteza asupra relatiilor din cadrul acestei diagrame.
12.Diagrama de Probleme - In cadrul fiecarei strategii si fiecarei activitati exista si problemele inerente care apar pe parcursul desfasurarii acesteia. Aceste probleme sunt identificate si reprezentate ierarhic in cadrul Diagramei de probleme.

'Solutia ProVision 6.0 se extinde dincolo de simpla modelare pentru a permite cu adevarat institutiei publice sa implementeze o strategie de control/management intern, sa actioneze si sa capitalizeze strategia serviciilor, proceselor si sistemelor' - afirma Cornel Vintila, director general al firmei Edata. 'Permite o colaborare extinsa, o optimizare constanta si rafinarea modelelor, ca si partajarea si dezvoltarea capitalului intelectual. In acest fel, standardele impuse de lege pentru managementul intern sunt realizate si respectate'.

* Ordinul nr. 946/04.07.2005 emis de Ministerul Finantelor Publice si publicat in Monitorul Oficial nr. 675/28.07.2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, modificat si completat de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1389 din 22/08/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 771 din 12/09/2006, privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/image-forum/edata-faciliteaza-implemetarea-standardelor-uniunii-europene-in-administratia-publica-din-romania