Celebrarea Zilei ONU

BUCURESTI - 24 octombrie 2018

Comunicat tip General in Media / Publicitate, Social

În fiecare an, la data de 24 octombrie, Organizația Naţiunilor Unite (ONU) celebrează ziua în care, ca urmare a angajamentului asumat în 1945 de reprezentanţi ai statelor participante, multilateralismul s-a transformat din concept într-un instrument juridic, prin intrarea în vigoare a Cartei Naţiunilor Unite.

MAE

MAE

După mai mult de şase decenii de activitate în cadrul ONU, România rămâne în continuare unul dintre membrii săi angajaţi să aducă o contribuţie semnificativă la menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, la promovarea democraţiei şi a drepturilor omului şi la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare economică şi socială.

Anul 2018 este un an cu o mare însemnătate atât pentru România, cât şi pentru Naţiunile Unite. Pentru România este anul Centenarului Marii Uniri, pentru Naţiunile Unite este aniversarea a 70 de ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi a 70 de ani de la înfiinţarea Comisiei de Drept Internaţional.

În discursul naţional, susţinut recent în plenul Adunării Generale a ONU, evidenţiind deţinerea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în prima parte a anului 2019, România a reafirmat intenţia de a consolida cooperarea dintre Organizația Naţiunilor Unite şi Uniunea Europeană.

Sub motto-ul Un angajament de lungă durată pentru pace, justiţie şi dezvoltare, România şi-a prezentat candidatura pentru a deveni membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU în intervalul 2020-2021. România urmăreşte să rămână un susţinător al diplomaţiei multilaterale şi al respectării dreptului internaţional, continuând angajamentele de a contribui activ la menținerea păcii și la promovarea educaţiei pentru pace.

Informaţii suplimentare:

Ziua Naţiunilor Unite este sărbătorită, anual, la 24 octombrie, Organizaţia şi statele membre marcând astfel intrarea în vigoare, în 1945, a Cartei Naţiunilor Unite. Carta a fost semnată la 26 iunie 1945 de reprezentanţii a 50 de state participante la Conferinţa de la San Francisco (SUA) şi a intrat în vigoare la 24 octombrie, în acelaşi an. România a devenit stat membru al ONU în data de 14 decembrie 1955. România a deţinut patru mandate în CS ONU în anii 1962, 1976-1977, 1990-1991 şi 2004-2005.

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare

Tel.: +40 21 431 1377

Mobil: +40 721 270 845

Web: www.mae.ro

E-mail: presa@mae.ro

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).