Eveniment de informare adresat mediului de afaceri din România, în contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană

BUCURESTI - 12 februarie 2019

Comunicat tip General in Media / Publicitate

Ministerul Afacerilor Externe a găzduit pe 11 februarie 2019 , un eveniment de informare adresat mediului de afaceri din România, în contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Obiectivul evenimentului intitulat „Cum ne pregătim pentru Brexit?” a vizat cu precădere asigurarea unei platforme care să faciliteze interacțiunea directă a întreprinderilor care ar putea fi afectate de procesul Brexit cu reprezentanți ai instituțiilor publice.

MAE

MAE

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a prezentat principalele repere ale procesului de negociere privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană și a evidențiat rolul fundamental al acordului agreat la nivel politic în asigurarea certitudinii juridice pentru cetățeni și mediul de afaceri. Totodată, având în vedere cele mai recente evoluții, ministrul delegat a lansat un apel către operatorii economici, entitățile din sectorul privat și profesioniști de a intensifica eforturile de pregătire pentru orice scenariu, subliniind responsabilitatea fiecăruia în elaborarea analizelor interne și adoptarea măsurilor necesare.

În cadrul evenimentului au susținut intervenții Angela Cristea, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România, Virgil Goagă, director în Camera de Comerț și Industrie a României, precum și reprezentanți ai Ministerului pentru Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Direcției Generale a Vămilor.

Discuțiile au fost orientate către prezentarea tuturor aspectelor practice care trebuie avute în vedere de către mediul de afaceri în relația comercială cu Marea Britanie. În ipoteza unei retrageri fără acord, Marea Britanie va deveni stat terț, fără posibilitatea unei perioade de tranziție, aspect care presupune familiarizarea urgentă a operatorilor economici cu procedurile aplicabile comerțului cu statele terțe: aspecte vamale, TVA, tarifele OMC, avize veterinare etc.

Participanții au exprimat încrederea că procesul Brexit se va finaliza printr-o retragere ordonată și predictibilă a Marii Britanii din Uniunea Europeană, care va pune bazele unui viitor parteneriat fără precedent între cele două părți, în beneficiul cetățenilor și al mediului de afaceri.

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare

Tel.: +40 21 431 1377

Mobil: +40 721 270 845

Web: www.mae.ro (http://www.mae.ro/)

E-mail: presa@mae.ro

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).