Exercițiu consular UNITY 2018

BUCURESTI - 4 septembrie 2018

Comunicat tip General in Media / Publicitate, Politic

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Departamentului Consular, împreună cu Departamentul pentru Situații de Urgență, vor desfășura, în data de 6 septembrie 2018, la Chișinău, exercițiul consular UNITY.

MAE

MAE

Acest demers se înscrie în abordarea proactivă a Ministerului Afacerilor Externe în domeniul gestionării situațiilor de criză consulară și urmărește verificarea și consolidarea procedurilor de intervenție la nivelul Celulei de Criză MAE, utilizate anterior în soluționarea cu succes a numeroase situații delicate consulare.

Totodată, această inițiativă este realizată în baza Protocolului de cooperare încheiat între Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, și Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, document care stabilește cadrul legal de asistență în situații deosebite în care sunt implicați cetățeni români în străinătate.

În cadrul exercițiului va fi simulată, în realitate virtuală, gestionarea unei situații de criză în care au fost implicați atât cetățeni români, cât și cetățeni ai altor state membre UE, precum și utilizarea în cadrul procedurilor de gestionare a crizelor consulare a noilor sisteme informatice, componente ale platformei integrate E-Cons, care deservesc în prezent întreaga rețea consulară a MAE.

Sistemul de realitate virtuală pus la dispoziție de Departamentul pentru Situații de Urgență permite simularea unei crize în realitate virtuală care necesită intervenție multidisciplinară, dând astfel posibilitatea de antrenare a echipelor de intervenție în situații complexe.

Astfel de exerciții consulare constituie un demers extrem de util pentru instituirea unor practici unitare în activitatea de profil, subsumată obiectivului de adaptare continuă a activității consulare la standardele și exigențele europene în domeniu.

La acest exercițiu participă Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, secretarul general MAE, Cosmin Dinescu, directorul general al Departamentului Consular, Bogdan Stănescu, precum și observatori din Austria și din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă.

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare

Tel.: +40 21 431 1377

Mobil: +40 721 270 845

Web: www.mae.ro

E-mail: presa@mae.ro

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).