Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea, la 14 mai, a Zilei dreptului internațional umanitar în România.

BUCURESTI - 14 mai 2018

Comunicat tip General in Arta & Entertainment, Politic, Social

Această zi este dedicată importanței respectării dreptului internațional umanitar, ca ansamblu de reguli cu rolul de a limita efectele negative ale conflictelor armate și de a proteja victimele

.

.

Totodată, reprezintă o reconfirmare a atașamentului României față de valorile dreptului internațional umanitar, inițiativa insitutirii acestei zile aparținând Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar (CNDIU).

În acest context, secretarul de stat Dan Neculăescu, în calitate de președinte al CNDIU în 2018, a participat astăzi la deschiderea mesei rotunde cu titlul “Importanța dreptului internațional umanitar în actualul mediu internațional de securitate”, organizată de Centrul de Drept Internațional Umanitar.

Cu acest prilej, a subliniat că Ministerul Afacerilor Extrerne va continua să acționeze în plan național și internațional în vederea consolidării respectului pentru dreptul internațional umanitar. De asemenea, a evocat sprijinul constant al MAE pentru acțiunile de promovare a normelor de drept internaţional umanitar la nivelul instituțiilor românești cu responsabilităţi în domeniu, precum şi în rândul societăţii civile şi, în special, al tinerilor.

Elemente de context:

Ziua dreptului internațional umanitar a fost stabilită prin Legea nr.177/2013, la propunerea CNDIU, și este marcată, în fiecare an, începând cu 2014, prin acțiuni cultural-educative și științifice dedicate cunoașterii și promovării dreptului internațional umanitar.

Alegerea acestei zile corespunde în mod simbolic momentului ratificării de către România, la 14 mai 1954, a Convențiilor de la Geneva din 12 august 1949, care consacră, alături de cele două Protocoale adiționale din 1977 referitoare la protecția victimelor conflictelor armate, principalele norme ale dreptului internațional umanitar.

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/ministerul-afacerilor-externe/ministerul-afacerilor-externe-saluta-celebrarea-la-14-mai-a-zilei-dreptului-international-umanitar-in-romania