Reuniunea informală a directorilor generali pentru afaceri europene

BUCURESTI - 23 ianuarie 2019

Comunicat tip General in Media / Publicitate, Politic

Reuniunea informală a directorilor generali pentru afaceri europene a avut loc la București, la Palatul Parlamentului, în perioada 21-22 ianuarie 2019. Reuniunea organizată de Președinția română a Consiliului Uniunii Europene i-a reunit pe directorii generali pentru afaceri europene din toate statele membre ale Uniunii Europene, precum și reprezentanți ai Secretariatului General al Consiliului, ai Comisiei Europene şi ai Cabinetului Președintelui Consiliului European. La eveniment au participat, de asemenea, la invitația Președinției României la Consiliul UE, și reprezentanții țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană.

MAE

MAE

Acest tip de reuniune reprezintă o oportunitate pentru directorii generali pentru afaceri europene de a avea un schimb deschis de opinii asupra evoluțiilor majore la nivel european şi a priorităților de acțiune la nivelul Uniunii Europene.

Cu ocazia reuniunii informale din București, directorii generali au avut discuții de substanță pe tema priorităților cuprinse în programul de lucru al Președinției României la Consiliul UE. A reieșit sprijinul pentru prioritățile Președinției române, care sunt adaptate contextului european actual, precum și pentru avansarea dosarelor de interes major pentru viitorul construcției europene, la finalul acestui ciclu instituțional.

A fost apreciat accentul pus de Președinția României a Consiliului asupra principiului coeziunii europene, ales ca motto al programului său de priorități, participanții la reuniune subliniind că acesta trebuie să ghideze acțiunea statelor membre şi a instituțiilor europene în gestionarea cu succes a provocărilor actuale.

A reieșit, de asemenea, aprecierea pentru atenția acordată de către Președinția României politicii de extindere, esențială pentru prosperitatea și stabilitatea întregului continent european.

Totodată, reuniunea a fost un bun prilej de a reliefa așteptările statelor membre referitor la modul de abordare a negocierilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii, din discuții reieșind voința comună de a identifica modalități eficiente de avansare a discuțiilor, cu obiectivul atingerii unui acord pentru un buget al Uniunii în toamna anului 2019. Totodată, a fost subliniată importanța unui buget care să răspundă provocărilor actuale și să continue implementarea politicilor care au contribuit la creștere, care să fie orientat către așteptările și preocupările cetățenilor europeni, oferindu-le acestora beneficii concrete.

În discuția pe tema viitorului Uniunii, directorii generali pentru afaceri europene au evidențiat valoarea adăugată a acțiunii europene pe multiple paliere, rezultat al efortului comun și al implicării statelor membre şi al instituțiilor europene. A reieșit necesitatea de a construi în continuare pe baza acestor progrese pentru a consolida încrederea cetățenilor în construcția europeană și a concentra acțiunea UE pe acele domenii care fac mai vizibile beneficiile proiectului european, precum consolidarea pieței interne și a celor patru libertăți de circulație, creșterea economică sau securitatea europeană.

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare

Tel.: +40 21 431 1377

Mobil: +40 721 270 845

Web: www.mae.ro (http://www.mae.ro/)

E-mail: presa@mae.ro

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).