CONTINUA CURSURILE GRATUITE DE CALIFICARE ÎN DOMENIUL AUTO

BUCURESTI - 15 septembrie 2010

Comunicat tip General in Auto

CURSURI GRATUITE DE CALIFICARE ÎN DOMENIUL AUTO, FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE
- 100 de angajați din regiunea București Ilfov au început programele de formare profesională în luna august

Fundația Dezvoltarea Popoarelor și partenerii săi din cadrul proiectului “Ia startul din Pole Position! Califică-te în domeniul auto” au încheiat cu succes prima serie de cursuri de calificare în domeniul auto, alți 100 de angajați începându-și pregătirea în luna august 2010.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POS DRU), axa prioritară 2: „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, domeniul major de intervenție 2.3 Acces și participare la formare profesională continuă. Promotorii acestui proiect sunt Fundația Dezvoltarea Popoarelor, Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese (ASLAM) și Q Marketing Consulting.
Până la sfârșitul lunii iulie 2010, 80 de angajați provenind din 25 de societăți au participat la programele de calificare pentru “tinichigiu vopsitor auto”, “lucrător în lăcătușerie mecanică structuri” și “lucrător în mecanică de motoare” obținând, ca urmare a finalizării acestora și a susținerii examenului de certificare, diplome de calificare recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.


“Considerăm că metoda de predare centrată pe nevoile cursanților, serviciile de informare și consiliere în carieră oferite, completate de însotirea continuă asigurată de membrii echipei și formatori, au fost factorii determinanți în obținerea unei promovabilități de 100% și a unui nivel crescut de satisfacție în rândul participanților la formare.”- a declarat managerul de proiect, Bianca Buzetto.

Despre Q Marketing Consulting

În luna august 2010 au demarat alte 5 programe de calificare de nivel II: mecanic auto (2 grupe), tinichigiu vopsitor auto (2 grupe) și electrician electronist auto.
Până la sfârșitul lunii septembrie continuă înscrierile pentru calificarea de nivel I: lucrător in electrotehnică.

Programele de formare profesională din cadrul acestui proiect sunt gratuite, participanții beneficiind de subvenții pentru cheltuielile de transport și pentru finalizarea cu succes a parcursului de formare.
Pentru detalii suplimentare vă rugam să consultați pagina www.calificariauto.ro.
Persoană de contact:

Sorin TRASCU
Coordonator servicii promovare, informare, consiliere și formare
Fundația Dezvoltarea Popoarelor
Tel.: 021.255.22.58/255.22.61
Fax: 021.255.22.59
Mobil: 0741.024.374

sorin.trascu@fdpsr.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/q-marketing-consulting/continua-cursurile-gratuite-de-calificare-in-domeniul-auto