REDUCERILE LUNII MAI

BUCURESTI - 30 aprilie 2013

Comunicat tip General in Administratie Publica, Afaceri, Banci / Asigurari

Top Quality Management (www.cursuriautorizate.ro) are deosebita placere de a va invita sa beneficiati de REDUCERILE LUNII MAI pentru unele dintre cele mai cautate cursuri autorizate ANC:
• Cursul " EVALUATOR PROIECTE " la doar 700 RON!
• Cursul " EXPERT ACHIZITII PUBLICE " la doar 700 RON!
• Cursul " MANAGEMENTUL ACHIZITIILOR PUBLICE - contract FIDIC " la numai 850 RON!
• Cursul " SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR " la numai 450 RON!
• Cursul " FORMATOR ", la doar 450 LEI!
Numai in aceasta primavara va oferim o reducere importanta pentru cursul de specialitate obligatoriu pentru toti agentii economici conform LEGII 211/2011: "RESPONSABIL CU GESTIONAREA DESEURILOR", la numai 300 LEI!

REDUCERILE LUNII MAI

1. Cursul "EVALUATOR PROIECTE" la doar 700 RON numai pentru perioada 25, 26 mai si 01 si 02 iunie 2013

Tematica de curs este structurata pe 6 module, care abordeaza:

- Notiuni de baza si notiuni specifice privind proiectele;

- Evaluarea propunerilor de proiecte/cererilor de finantare;

- Procesul de evaluare a propunerilor de proiecte;

- Etapele evaluarii propunerilor de proiecte: verificarea conformitatii, verificarea eligibilitatii, analiza tehnica, economica si financiara;

- Notarea propunerilor de proiecte;

- Evaluarea proiectelor pe perioada implementarii.

2. Cursul "EXPERT ACHIZITII PUBLICE" la doar 700 RON numai pentru perioda 27, 28 si 31 mai 2013

Tematica pe scurt:

- Introducere in Achizittiile Publice: definitii, obiective, caracteristici, concept, termeni de specialitate si continutul acestora;

- Procesul achizitiilor publice: planificarea, aplicarea, atribuirea si implementarea contractului de achizitie;

- Legislatia nationala si europeana;

- Sistemul de achizitii publice in Romania: privire de ansamblu; principiile achizitiilor publice;

- Conflictul de interese: definire si aplicare;

- Planificarea achizitiilor publice;

- Contractul de achizitie publica, reguli de estimare a contractelor, atribuirea contractelor de achizitie publica;

- Criterii de calificare si selectie;

- Proceduri de atribuire a contractelor;

- Evaluarea ofertelor.

3. Cursul "MANAGEMENTUL ACHIZITIILOR PUBLICE - contract tip FIDIC" la numai 850 RON numai pentru perioada 8, 9 si 10 mai 2013

Tematica de specialitate:

- Contract FIDIC: intelegerea termenilor contractuali, importanta contractelor, organizare;

- Prezentarea clauzelor contractelor FIDIC;

- Incheierea si monitorizarea unui contract FIDIC;

- Finalizarea unui contract FIDIC;

- Managementul integrat al contractelor;

- Tipuri de contracte folosite în cadrul proiectelor;

- Tipuri de contracte de lucrari;

- Riscul beneficiarului în raport cu tipul contractului;

- Conditii contractuale generale si conditii contractuale speciale;

- Solutionarea disputelor.

4. Curs ( autorizat national si international) "SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR" - 450 RON numai pentru perioada: 14, 15 si 16 mai 2013

Tematica:

1. Noutati legislative in domeniul gestiunii deseurilor - studii de caz;

2. Monitorizarea si raportarea deseurilor - studii de caz;

3. Solutii practice pentru a evita incalcarea legislatiei de mediu in domeniul deseurilor - studii de caz.

4. Gestionarea integrata a deseurilor: tendinte europene, politica gestiunii deseurilor in Romania, cadru legislativ si alte cerinte, analiza ciclului de viata al produselor, studiu de caz

5. Fluxul gestiunii deseurilor: metode de colectare; reciclarea deseurilor; incinerarea deseurilor;

6. Deseuri periculoase

5. Curs (autorizat national si international) "FORMATOR" - 450 RON numai pentru perioada: 11, 12 si 18 mai 2013

Competente dobandite:

1. Pregatirea formarii;

2. Realizarea activitatilor de formare

3. Evaluarea participantilor la formare

4. Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare

5. Marketingul formarii

6. Proiectarea programelor de formare

7. Organizarea programelor si stagiilor de formare

8. Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si stagiilor de formare.

6. RESPONSABIL CU GESTIONAREA DESEURILOR - Curs de specialitate pentru persoanele desemnate sa gestioneze deseurile conform Legii 211/2011 - 300 LEI - numai pentru perioada 09, 10 mai 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin.3, detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri „au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”. Conform alin. 4 „Persoanele desemnate, prevazute la alin. 3, trebuie sa fie instruite în domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. 3, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei!

Competente dobandite:

- Coordonarea si monitorizarea activitatilor de gestiune a deseurilor;

- Elaborarea documentelor privind gestiunea deseurilor in functie de specificul activitatii organizatiei;

- Elaborarea raportarilor specifice.

Mai multe detalii gasiti aici: www.cursuriautorizate.ro office@cursuriautorizate.ro tel. 0213400430

Despre TOP QUALITY MANAGEMENT

Stagiile de specializare si perfectionare organizate de TOP QUALITY MANAGEMENT isi propun sa ofere participantilor o intelegere teoretica si practica in domeniile studiate, sa dezvolte aptitudinile, abilitatile si competentele cursantilor pentru a putea rezolva problemele si sarcinile complexe din mediul organizational actual.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/sc-top-quality-management-srl/reducerile-lunii-mai