Studiu privind identificarea nevoilor de adaptare curriculară a programului de studii de licenţă Afaceri Internaţionale (POSDRU/156/1.2/G/134518)

BUCURESTI - 28 noiembrie 2014

Comunicat tip General in Afaceri, Educatie / Cultura, Stiinta / Cercetare, Cursuri

Live site

Universitatea Româno - Americană din București, în parteneriat cu Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj şi Universitatea „Constantin Brâncuși" din Târgu-Jiu, implementează proiectul cu titlul „Asigurarea competențelor corespunzătoare cerințelor pieței muncii prin programe de studii de excelență cu dimensiune internațională”, cod contract POSDRU/156/1.2/G/134518, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în cadrul căruia a fost demarat un sondaj cu privire la importanța armonizării competențelor obținute de absolvenții sistemului de învățământ superior cu cele solicitate pe piața muncii, în vederea creșterii gradului de ocupare a forței de muncă.

Începând cu data de 14 mai 2014, Universitatea Româno – Americană din București, în parteneriat cu Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj și Universitatea “Constantin Brancuși” din Târgu-Jiu, implementează proiectul cu titlul “Asigurarea competențelor corespunzatoare cerințelor pieței muncii prin programe de studii de excelentă cu dimensiune internațională”, cod contract POSDRU/156/1.2/G/134518, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul se înscrie în Axa prioritara 1 ″Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, Domeniul major de intervenție 1.2. “Calitate în învățământul superior”, având o durată de implementare de 18 luni, în perioada 14.05.2014 – 13.11.2015.

Obiectivul general (OG) al proiectului vizează dezvoltarea programelor de licență și masterat în domeniile economie și afaceri internaționale, marketing și administrarea afacerilor prin armonizarea cu nevoile actuale ale pieței muncii secolului XXI.

Activitatile derulate în cadrul proiectului vizeaza dezvoltarea și perfecționarea programelor de studii de licență și master în domeniul economic, bazate pe compețentele necesare pieței muncii în secolul XXI, precum și dezvoltarea de parteneriate active și dinamice cu mediul de afaceri (piața muncii), în scopul creșterii calității pregătirii și a oportunităților reale de angajare a absolvenților din domeniul economic.

În această perioadă, în cadrul proiectului, se desfășoară o serie de cursuri susținute de invitați din străinătate la care iau parte studenți.

De asemenea, în cadul proiectului, este organizat un studiu privind identificarea nevoilor de adaptare curriculară a programului de studii de licență Afaceri Internaționale din cadrul Universității Româno-Americane.

Aveti posibilitatea de a vă expune opiniile în scopul identificării nevoilor și adaptării curriculare a programului, completând on-line, chestionarul disponibil pe pagina web a proiectului – http://spredi.rau.ro.

Cele trei universități partenere își propun, ca prin implementarea proiectului, să armonizeze competențele obținute de absolvenții sistemului de învățământ superior cu cele solicitate pe piața muncii.

Informații suplimentare cu privire la acest studiu si la activitatile desfasurate în cadrul proiectului sunt disponibile pe pagina web a proiectului – http://spredi.rau.ro și pe contul de Facebook al proiectului https://www.facebook.com/spredi.

 Persoană de contact: Mihail – Florin DINCĂ – Responsabil informare, promovare, diseminare, Universitatea Româno-Americană, telefon: 0765505019, e-mail: mihaiflorindinca@yahoo.com.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/universitatea-romano-americana/studiu-privind-identificarea-nevoilor-de-adaptare-curriculara-a-programului-de-studii-de-licenta-afaceri-internationale-posdru-156-1-2-g-134518