Consolidarea capacității instituționale a ONRC, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală

BUCURESTI - 31 ianuarie 2019

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

În cadrul proiectului „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 - cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în luna ianuarie 2019, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a atribuit 4 din cele 12 loturi de servicii de formare profesională pentru salariații ONRC.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

Componenta proiectului referitoare la formarea profesională implică participarea la cursuri a unui număr de 1084 de salariați ai ONRC, din care 560 de salariați vor beneficia de acțiuni de formare profesională și îmbunătățirea competențelor profesionale privind interpretarea și aplicarea noilor coduri juridice.

Astfel, 200 de persoane vor participa la cursul de formare profesională pentru aplicarea noului Cod Civil; 200 de persoane vor participa la cursuri de formare profesională pentru aplicarea noului Cod de Procedură Civilă; 80 de persoane vor participa la cursuri de formare profesională pentru aplicarea noului Cod Penal; 80 de persoane vor participa la cursuri de formare profesională pentru aplicarea noului Cod de Procedură Penală.

Tematica de pregătire utilizată va cuprinde aspecte relevante pentru mediul legislativ romanesc în condițiile intrării in vigoare a noilor coduri, referitoare la noile instituții ale dreptului, influențele acestora asupra mediului juridic, soluții ale provocărilor generate de intrarea în vigoare, studii și cercetări juridice, spețe, cu impact asupra activității registrului comerțului.

În cadrul fiecărei sesiuni va fi inclusă o prezentare a temei orizontale „Dezvoltare durabilă, egalitate de şanse şi protecţia mediului pentru a conștientiza participanţii de importanţa acestor subiecte în activitatea lor curentă. Astfel, prezentarea va include:

    - o secțiune cu privire la importanța protecției mediului și dezvoltării durabile, problemele de mediu și tema schimbărilor climatice;
    - o secțiune de promovare a egalității de șanse între femei și bărbați, a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală.

Obiectivul general al proiectului este realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.

Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

    - cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește noile coduri juridice;
    - gradul crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie;
    - implementarea și certificarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.

Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Perioada de implementare: 24 luni

Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33

Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro