Consolidarea sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală prin POCA 2014-2020

BUCURESTI - 23 iunie 2020

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

ONRC, în calitate de beneficiar al proiectului finanţat din fonduri europene „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală” - cod SIPOCA456/cod MySMIS119317, a început testarea funcţionalităţilor sistemului informatic ce va fi implementat la nivelul ONRC, reprezentat de un sistem de publicitate legală a actelor, integrat şi consolidat prin instrumentul informatic al buletinului electronic al registrului comerţului. Acesta este susţinut printr-un sistem informatic care cuprinde: 1 sistem cu aplicaţii IT, 1 aplicaţie inovativă pentru echipamentele mobile şi instrumente dezvoltate pentru consolidarea sistemului registrului comerțului, consolidarea sistemului de publicitate legală şi oferirea de servicii adiţionale online (includerea de noi categorii de beneficiari şi extinderea ariei de acoperire, acces prietenos, rapid şi sigur), 1 instrument de monitorizare a performanţelor la nivelul sistemului informatic integrat al ONRC şi 1 cadru de cooperare de tip Colaborativ.

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC)

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC)

În perioada în care a fost instituită starea de urgenţă şi starea de alertă, s-au derulat activităţi de monitorizare și testare a cerințelor care vizează funcţionalităţile modulului informatic ce se vor implementa în cadrul ONRC privind colaborarea între angajaţi – subsistemul Colaborativ, un modul software menit să ajute echipele să urmărească activităţile necesare efectuării de sarcini zilnice şi periodice, printre care şi gestionarea unor procese interne de creare și aprobare a documentelor şi a fluxurilor de lucru modelate pe procesele grupurilor de activitate specifice ONRC.

Astfel, componentele principale ale secţiunilor implementate au trecut cu succes etapa de testare în ceea ce priveşte următoarele funcţionalităţi: autentificare, pagină principală, proiectele mele, echipa, comunicare cu echipa, documente şi listă de verificare.

De asemenea, pentru îmbunătăţirea capacităţii de publicare a actelor profesioniștilor, au fost implementate o serie de funcţionalităţi ale subsistemului Buletin Electronic al Registrului Comerţului, precum adăugarea și vizualizarea mesajelor de notificare prin aplicaţia mobilă, mecanismul de generare de mesaj e-mail pe baza unui şablon.

 

Acțiunile aferente “Implementării unui Sistem Informatic pentru îmbunătățirea capacității de publicare a actelor operatorilor economici, de colaborare între angajați și de asigurare a securității și monitorizării sistemului informatic integrat ce susține procesele de furnizare a serviciilor publice aflate în responsabilitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului” sunt întreprinse cu respectarea principiilor egalității de gen, nediscriminării și cu asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități. Prin consolidarea sistemului de publicitate legală privind buletinul electronic al registrului comerțului și a sistemului registrului comerțului se garantează respectarea principiilor dezvoltării durabile şi va conduce la simplificarea formalităţilor aferente procesului de publicitate legală a înregistrărilor în registrul comerţului. La nivelul ONRC, sunt respectate principiile orizontale care sunt aplicate în toate etapele implementării proiectului.

 

Obiectivul general al proiectului este realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.

Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.

 

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

    - cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește codurile juridice
    - gradul crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie
    - implementarea și certificarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.

 

Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Perioada de implementare: 36 luni

Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33

Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro