Implementarea proiectului „Consolidarea capacității instituționale a ONRC, a registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”

BUCURESTI - 31 iulie 2019

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

Oficiul Național al Registrului Comerțului implementează, în calitate de beneficiar, proiectul „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 - cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

În acest sens, în lunile iunie și iulie, au continuat cursurile de formare profesională a angajaților. În cele două luni menționate, un număr de 120 de salariați ai registrului comerțului au participat la șase sesiuni de cursuri având ca temă prevederile Noului Cod civil.

Având în vedere că scopul implementării acestui proiect este de a sprijini ONRC pentru creșterea calității serviciilor furnizate beneficiarilor, tematica cursurilor organizate pentru aprofundarea noului Cod civil se pliază pe specificul instituției.  Astfel, în cadrul sesiunilor au fost abordate teme precum: persoana juridică, noțiunile de profesionist și de întreprindere, capacitatea civilă a persoanei juridice, actul juridic civil – noțiuni și clasificarea actelor juridice civile, condiții de fond ale actului juridic civil, nulitatea și efectele acesteia, prescripția extinctivă și decăderea. De asemenea au fost abordate subiecte referitoare la: dreptul de proprietate privată și publică, răspunderea civilă delictuală și contracte speciale.

Temele privind dezvoltarea durabilă și egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen, au fost abordate în cadrul fiecărei sesiuni de curs. Temele orizontale au fost asumate de ONRC prin contractul de finanțare, având în vedere faptul că Fondurile Europene Structurale și de Investiții reprezintă principalul instrument financiar al Uniunii Europene menit să sprijine implementarea acestor obiective..

Prezentările având ca temă „Dezvoltare durabilă, egalitate de şanse şi protecţia mediului”,  susținute în cadrul fiecărei sesiuni de curs, sunt necesare pentru a conștientiza participanţii de importanţa acestor subiecte în derularea activității lor curente. În locația în care s–au desfășurat cursurile au existat facilități privind accesul persoanelor cu dizabilități. De asemenea, în cadrul proiectului, este asigurată participarea egală, fără nici un fel de discriminare, la toate activitățile desfășurate.

Obiectivul general al proiectului este realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.

Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

    - cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește noile coduri juridice;
    - gradul crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie;
    - implementarea și certificarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.

 

Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Perioada de implementare: 24 luni

Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33

Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro