ONRC a demarat cursurile de formare profesională privind utilizarea de tehnologii TIC avansate şi cybersecurity

BUCURESTI - 27 august 2020

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în calitate de beneficiar al proiectului „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 - cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, a început cursurile de formare profesională privind utilizarea de tehnologii TIC avansate şi cybersecurity.

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC)

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC)

Cursul este organizat în 6 sesiuni, la fiecare sesiune numărul de cursanţi fiind de 20. La finalul cursului cei 120 de salariaţi îşi vor fi însuşit cunoştinţe teoretice şi practice în utilizarea de noi tehnologii IT şi în modalităţile de securizare a sistemelor informatice.

 

Fiecare sesiune va aborda teme referitoare la:

 

-      Managementul securității informației. Introducere în TIC avansat și cyber security;

-      Prezentarea securității în cadrul ciclului de viață al dezvoltării aplicațiilor software;

-      Managementul riscului în securitatea informației;

-      Securitatea operațiunilor;

-      Securitatea sistemelor informatice;

-      Arhitectura infrastructurii IT;

-      Monitorizarea evenimentelor de Securitate;

-      Identificarea incidentelor de Securitate și răspunsul la acestea;

-      Testarea de vulnerabilitate ale sistemului informatic.

 

Pentru buna desfăşurare a cursurilor s-au luat toate măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru prevenirea şi limitarea răspândirii noului coronavirus  SARS-COV-2.

 

În cadrul fiecărei sesiuni va fi inclusă o prezentare a temei orizontaleDezvoltare durabilă, egalitate de şanse şi protecţia mediului” pentru a conștientiza participanţii de importanţa acestor subiecte în activitatea lor curentă. Astfel, prezentarea va include: o secțiune cu privire la importanța protecției mediului și dezvoltării durabile, problemele de mediu și tema schimbărilor climatice; o secțiune de promovare a egalității de șanse între femei și bărbați, a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală. Totodată, în cadrul proiectului, este asigurată participarea egală, fără nici un fel de discriminare, la toate activitățile și reuniunile.

 

Obiectivul general al proiectului este realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.

Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.

 

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

    - cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește codurile juridice;
    - gradul crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie;
    - implementarea și certificarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.

 

Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Perioada de implementare: 36 luni

Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33

Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro 

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/alma-total-solutions-srl/onrc-a-demarat-cursurile-de-formare-profesionala-privind-utilizarea-de-tehnologii-tic-avansate-si-cybersecurity