INVATA SA EFECTUEZI PROCESE DE AUDIT IN DOMENIUL CALITATII

BUCURESTI - 9 iulie 2012

Comunicat tip General in Arhitectura / Design, Banci / Asigurari, Industrie

Curs AUDITOR IN DOMENIUL CALITATII
Grup tinta:
Persoane care urmeaza sa:
- proiecteze si implementeze sisteme de management al calitatii conform ISO 9001:2008;
- deruleze audituri de sistem si secunda parte in conformitate cu standardele de management ale calitatii.

INVATA SA EFECTUEZI PROCESE DE AUDIT IN DOMENIUL CALITATII

Cursul este structurat conform noilor cerinte privind formarea profesionala a adultilor care impun o tehnica de invatare bazata pe foarte multe aplicatii practice pentru o mai justa intelegere si aplicare a informatiilor teoretice. Astfel, cursul imbina in mod util cele doua parti componente (partea teoretica si partea practica), cu unicul scop de a intampina nevoile cursantilor de a aplica efectiv ceea ce li se ofera in partea teoretica a cursului.

 

Top Quality Management SRL va aduce la cunostinta ca a semnat acordul de parteneriat cu Institutul International al Auditorilor Interni (IIA Global) din Statele Unite. Ca urmare a parteneriatului semnat, Top Quality Management poate organiza cursuri in vederea obtinerii de certificari profesionale recunoscute pe plan national si international. Astfel, pe plan international, am obtinut echivalarea examenului 4 CIA (Certified Internal Auditor), prin recunoasterea certificatului de auditor in domeniul calitatii. Cei interesati in obtinerea certificarii CIA, trebuie sa parcurca urmatoarele etape: * sa participe la cursul de auditor in domeniul calitatii, sa sustina testul final si sa obtina certificatul de auditor, recunoscut de catre Ministerul Muncii si al Educatiei; * sa aplice pentru obtinerea PRC4 (pentru detalii suplimentare, accesati http://www.theiia.org/certification/certified-internal-auditor/cia-professional-recognition-credit/)

 

Tematica:

    Structura si continutul standardelor din seria ISO 9000, structura documentatiei sistemelor de management al calitatii;Implementarea sistemului de management al calitatii conform cerintelor ISO 9001:2008Structura si continutul standardului ISO 19011;Realizarea auditurilor interne – pregatirea auditului, intrebari de audit , liste de verificare, analiza preliminara, raportul de audit;Audituri orientate pe procese;Tehnici de comunicare;Aplicatii practice.

 

Obiective:

    Cunosterea metodologiei de audit si dobandirea capabilitatii de a conduce si organiza procesul de audit (conform ISO 19011);Dobandirea cunostintelor si capacitatilor de efectuare a auditurilor interne, de secunda parte si de terta parte a sistemului de management al calitatii documentat si implementat conform cerintelor ISO 9001:2008Dobandirea si demonstrarea capacitatilor personale necesare pentru derularea eficienta a unui proces de audit (conform ISO 19011).

 

Competente dobandite:

    Comunicarea specifica activitatii de auditMunca in echipa de auditAnaliza si aprecierea conformitatii si eficacitatii sistemului calitatii implementat in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008Colectarea si structurarea informatiilor specifice activitatii de auditConducerea audituluiExaminarea documentelor  referitoare la sistemul calitatii implementat in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008 si intocmirea raportului de examinareIntocmirea documentelor specifice activitatii de auditIntocmirea raportului de auditPlanificarea activitatii de audit

 

AGENDA CURS Ziua 1 I. Deschiderea cursului II. Obiectivele si programul cursului III. Prezentare pe scurt a seriei de standarde ISO 9001 (termeni si definitii) IV. Prezentarea pe scurt a cerintelor standardului ISO 9001 V. Prezentarea pe scurt a unui process, a continutului unei proceduri si manualului calitatii VI. Exemple practice Ziua 2 I. Audit – standarde de baza, tipuri de audit II. Pregatirea auditurilor: organizatia auditata – vizitare si evaluare documentatie: echipa de audit – sarcini si responsabilitati; intrebari de audit – Exemple practice. III. Exemple practice – continuare; liste de verificare – exemple practice IV. Discutii libere. Publicitate. Ziua 3 I. Descrierea procesului de audit – schema logica de ansamblu Documentele auditului– descriere teoretica si exemple II. Etapele auditului: teorie si exemple. Ziua 4 I. Constatari de audit – neconformitati: cauzele neconformitatilor, ponderea si evaluarea neconformitatilor II. Elaborarea concluziilor finale: teorie si exemple. Rapoarte de neconformitati. Raportul de audit. Situatii nedorite care pot aparea pe parcursul auditului. III. Sedinta de inchidere. Concluziile auditului IV.Atitudine de baza a unui auditor: nivel verbal, nivel mental si non-verbal. V.Discutii libere. VI. Teoria comunicarii VII. Simulare audit (proba practica – examen aptitudini) Structura cursului: Cursurile de zi si de weekend se desfasoara pe parcursul a 8 ore/zi. Cursurile seral se desfasoara pe parcursul a 3 ore si 30 min/zi.

Perioada:

Cursuri de zi desfasurat intre orele 9 - 17, in datele: 19, 20, 26, 27 iulie

Curs week-end desfasurat intre orele 9-17, in datele: 7, 8, 14, 15 iulie Pret: 650 RON - Taxa de examinare (in valoare de 70 RON) pentru obtinerea certificatului ANC – fost CNFPA este INCLUSA Pentru clientii Top Quality Management si abonatii newsletter taxa este de 550 RON. Locatie: Bucuresti, sector 3, str. Lucretiu Patrascanu nr. 14 Inscrierea se face in limita locurilor disponibile (maxim 15 participanti) prin primirea de catre organizatori a Formularului de inscriere pe care il puteti obtine accesand sectiunea "Inscriere cursuri", prin fax: 0316900991 sau prin e-mail: office@topquality.ro sau office@cursuriautorizate.ro. Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Inovarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari – fost CNFPA. Programul de formare se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor.

Detalii:

www.cursuriautorizate.ro  

comunicare@cursuriautorizate.ro

0735.183.922

 

Despre TOP QUALITY MANAGEMENT

Stagiile de specializare si perfectionare organizate de TOP QUALITY MANAGEMENT isi propun sa ofere participantilor o intelegere teoretica si practica in domeniile studiate, sa dezvolte aptitudinile, abilitatile si competentele cursantilor pentru a putea rezolva problemele si sarcinile complexe din mediul organizational actual.

Taguri: auditorcurscnfpaauditautorizatcalitatiidomeniul