Avocat Dr. Daniel MOREANU: O nouă lege privind vânzările de bunuri către consumatori

BUCURESTI - 23 septembrie 2020

Comunicat tip General in Administratie Publica, Afaceri, Tehnologie, Juridic, Internet

Live site

Începând cu 1 ianuarie 2022, o nouă lege va intra în vigoare privind vânzările de bunuri către consumatori online și prin mijloace clasice. Aceasta este în stadiul de proiect.

Avocat Dr. Daniel MOREANU

Avocat Dr. Daniel MOREANU

 Începând cu 1 ianuarie 2022, o nouă lege va intra în vigoare privind vânzările de bunuri către consumatori online și prin mijloace clasice. Aceasta este în stadiul de proiect.  

Avocat Dr. Daniel MOREANU

O nouă lege care privește vânzarea bunurilor către consumatorii online și prin mijloace clasice, a fost pusă în dezbatere publică și va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2022.

Scopul acestei noi legi care transpune o Directivă U.E. din anul 2019, este de a armoniza diferențele naționale în privința vânzării de bunuri, având în vedere că în prezent vânzările online de bunuri constituie majoritatea vânzărilor transfrontaliere din Uniunea Europeană.

Vânzătorul va răspunde față de consumator pentru neconformitățile existente în momentul livrării bunurilor și care sunt constatate în termen de 5 ani de la acea dată. În plus, orice neconformitate care va fi constatată în termen de 2 ani de la data la care bunurile au fost livrate, se va prezuma a fi existat deja la momentul livrării bunurilor, până când contrariul va fi dovedit.

Reparațiile sau înlocuirile trebuie să fie remediate într-un termen care nu va depăși 15 zile calendaristice de la data la care vânzătorul a fost informat cu privire la neconformitate. Dispozițiile prin care se derogă de la prevederile legii nu sunt obligatorii pentru consumator.

Noua lege este aplicabilă și vânzării bunurilor cu elemente digitale care necesită un conținut digital sau un serviciu digital pentru a își îndeplini funcțiile. Vânzătorul are dreptul de a se îndrepta împotriva persoanelor din lanțul anterior de tranzacții prin solicitarea de măsuri corective.

Vânzătorii au obligația de a pune la dispoziția consumatorilor informații privind drepturile care le revin în temeiul noii Legi.

ANPC poate aplica sancțiuni contravenționale care pot ajunge până la 50.000 lei.

Despre Dr Daniel MOREANU - CABINET DE AVOCAT

Daniel MOREANU este avocat si doctor in drept.
Pentru mai multe detalii, accesați: www.moreanulaw.com.