CADRE DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ REDIU DESCOPERĂ BENEFICIILE METODOLOGIEI C.L.I.L.

Rediu - 15 iunie 2023

Comunicat tip General in Educatie / Cultura, Institutii Publice

Metodologia CLIL - Content and Language Integrated Learning este mai puțin cunoscută și utilizată în învățământul românesc, dar tot mai necesară în contextul post-pandemic, când tot mai multe familii de români plecate la lucru în străinătate se reîntorc definitiv în țară cu copiii lor. De aceea, în cadrul proiectului Acreditare Erasmus (nr. de referință 2022-1-RO01-KA121-SCH-000067412), două cadre didactice de la Școala Gimnazială Rediu (comuna Rediu, județul Iași) au participat la un curs de formare furnizat de organizația parteneră L.E.A.R.N Institute în Chantilly (Paris-Franța), intitulat „A Licence to CLIL” („Un permis pentru CLIL”) în perioada 29 mai - 02 iunie 2023.

Pe durata celor cinci zile de formare continuă în context multilingv s-a conturat o imagine de ansamblu asupra temei cursului, s-au analizat exemplele de bune practici propuse de organizatori și de participanții la activitățile educative și s-au însușit tehnicile proiectării și desfășurării lecțiilor conform metodologiei CLIL.

Timpul liber a fost dedicat învățării informale și descoperirii valorilor culturale ale țării-gazde a cursului, participanții vizitând capitala Franței și orașul istoric Senlis, bogat în construcții medievale.

Diseminarea participării la curs a inclus comunicate de presă, dezbateri cu cadrele didactice din instituție, proiectarea și desfășurarea de activități demonstrative cu elevii, o informare la nivelul comitetului de părinți ai elevilor școlii noastre.

 

Detalii privind acest curs de formare continuă

Titlul: „A Licence to CLIL” („Un permis pentru CLIL”)

Perioada de desfășurare a cursului: 29 mai - 02 iunie 2023

Organizator: L.E.A.R.N. Institute – Chantilly, Franța

Obiective:

În timpul acestui curs, participanții au explorat conceptele de bază ale abordării CLIL prin:

- descoperirea originii CLIL și a celor patru piloni de bază ai acestei metodologii;

- familiarizarea cu principiile de practică eficientă ale acesteia;

- analizarea beneficiilor și a riscurilor abordării CLIL pentru elevii noștri;

- dezbaterea implementării eficiente a CLIL în școală;

- măsurarea impactului conștientizării interculturale în lecțiile CLIL;

- formarea competențelor de colaborare cu colegii pentru planificarea lecțiilor CLIL;

- schimburi de bune practici și de experiențe CLIL cu personal didactic din Europa;

- formarea de competențe pentru proiectarea și desfășurarea de lecții CLIL.

Agenda formării și informații suplimentare despre curs:    https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=161154

Despre metodologia CLIL în România

Acronimul CLIL (Content and Language Integrated Learning) a început să se impună în anii ’90, denumind o metodologie inovatoare care se referea la abordarea integrată a unei limbi străine înscrise în curriculumul şcolar şi a unei discipline nonlingvistice, a unor capitole din disciplina respectivă sau a unui ansamblu de cunoştinţe din mai multe domenii academice, abordate interdisciplinar. Analiza acestor experienţe a scos în evidenţă principalele tipuri de programe şi cursuri care utilizează metodologia CLIL în sistemul românesc de învăţământ: programe de studiu bilingv/intensiv al unei limbi moderne, cursuri opţionale integrate, diferite cursuri organizate ca urmare a participării la proiecte internaţionale. (Sursa: https://www.ise.ro/contexte-de-invatare-a-limbilor-straine-experiente-clil-in-romania)

 

Despre proiectul Acreditare Erasmus

Proiectul Acreditare Erasmus se desfășoară la Școala Gimnazială Rediu (comuna Rediu, județul Iași) în perioada 2021-2025 cu finanțare prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene (Acțiunea Cheie 1 - Mobilitatea persoanelor în scopul învățării). În cadrul acestui proiect o parte din personalul instituției și dintre elevii noștri vor beneficia de formări continue în instituții europene pentru accelerarea adaptării învățământului rămânesc la cel european și pentru îmbunătățirea rezultatelor la învățătură și disciplină. Durata proiectului în acest an este de 15 luni (01/06/2022 – 31/08/2023). În anul școlar următor (2023-2024) vor fi selectați și elevi pentru a participa la mobilități externe.

 Pentru informații suplimentare, vă invităm să urmăriți pagina de Facebook a instituției noastre (https://www.facebook.com/scoalarediuiasi/) și site-ul oficial al școlii (https://scoalagimnazialarediu.ro/category/proiectul-acreditare-erasmus/).

Despre Scoala Gimnaziala Rediu

Școala Gimnazială Rediu este o instituție publică de învățământ preuniversitar pentru copiii preșcolari și elevii de clase primare și de gimnaziu din Comuna Rediu, Județul Iași.
Din anul 2022 suntem implicați în proiecte educative europene, iar în anul 2009 o structură a instituției noastre a obținut titlul de Școală Europeană.
Din anul 2021 am obținut Acreditarea Erasmus pentru formarea continuă a personalului și a elevilor noștri în instituții din state europene.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/scoala-gimnaziala-rediu1/cadre-didactice-de-la-coala-gimnaziala-rediu-descopera-beneficiile-metodologiei-c-l-i-l